Dodela diploma maturantima Tehničke škole

U utorak, 16. juna, oko 140 maturanata Tehničke škole u Zaječaru, dobiće diplome o završenoj srednjoj školi. Đak generacije je Marija Čokojević, sa obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja.

Kako saznajemo od direktora Gorana Stankovića, maturski rad je 57 učenika uradilo sa odličnim uspehom, 44 sa vrlo dobrim, 23 dobrim i 2 dovoljnim uspehom. Što se opšteg uspeha tiče od 146 maturanata njih 52 je odlično (11 Vukovaca), dok će 5 đaka polagati popravni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *