Za projekte zaječarskog arhiva 1,6 miliona dinara

Istorijskom arhivu „Timočka Krajina“ odobrena su četiri projekta na dva konkursa Ministarstva kulture, ukupne vrednosti preko 1,6 miliona dinara.

U okviru konkursa za arhivsku građu, projekat “Nikola Pašić kroz građu Istorijskog arhiva u Zaječaru” biće podržan sa 460.00 dinara, projekat “Prota Milan Rašić, sveštenik i upravnik arhiva u Zaječaru” sa 400.000 dinara i projekat “Stanovništvo Stare planine – Timok” sa 300.000 dinara.

Ministarstvo kulture odobrilo je Istorijskom arhivu “Timočka Krajina” u Zaječaru i 498.400 dinara za staru i retku bibliotečku građu. Novac će biti iskorišćen za konzervatorsko-restauratorske intervencije na deset knjiga na srpskom jeziku, štampanih imeđu 1838. i 1867. godine. Radove će izvoditi ovlašćena konzervatorska radionica Narodne biblioteke Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.