ŠVS: Pojačati kontrolu maloprodajnih objekata u Zaječaru zbog kupaca koji nepoštuju propise o korišćenju opreme. Zelena pijaca neće raditi do 4 maja

Jedan broj maloprodajnih objekata danas je prilikom kontrole, zatečen sa kupcima koji na sebi nisu imali propisanu opremu, pa je Štab za vanredne situacije grada Zaječara izdao naredbu komunalnoj miliciji i nadležnoj inspekciji, u saradnji sa organima MUP-a, da pojačaju kontrolu i protiv pravnih i fizičkih lica zatečenih u izvršenju prekršajnih i krivičnih dela, preduzmu sve potrebne mere.

Zelena pijaca i “hala sireva” u Zaječaru neće raditi do 4. maja, a JKP “Higijena” će u vreme praznika izvršiti dodatnu dezinfekciju ovih objekata.

Svi maloprodajni objekti za snabdevanje građana Zaječara osnovnim životnim namernicama, mogu za vikend 2. i 3. maja 2020. godine, organizovati svoj rad pod ranije propisanim uslovima, od 7 do 17 sati.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenom vremenskom intervalu.

Ova preporuka stupa na snagu odmah, navodi se u saopštenju ŠVS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.