ŠVS grada Zaječara: Novo radno vreme maloprodajnih objekata i način rada zelenih pijaca

​U skladu sa merama Vlade RS, na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara donete su odluke o izmenama i dopunama ranije donetih naredbi: 

​Tačka 13. menja se i glasi:

​NAREĐUJE SE svim maloprodajnim objektima, pekarama (osim proizvodnih pogona), kioska, objekata brze hrane kojima je dozvoljena prodaja putem šaltera i isporukom na kućnu adresu, piljarama, zanatskim radnjama, agencijama i svim ostalim prodajnim objektima, da usklade svoje radno vreme prema merama koje je usvojila Vlada RS i to na sledeći način:

​- od ponedeljka do četvrtka od 7 do 17 sati
​- petak: za građane starije od 65 godina od 4 do 7 časova a za ostale građane od 8 do 17 sati.

Napred navedeni subjekti mogu da samostalno odrede radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.
​Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.
​Snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.
​Dežurne apoteke i pogrebna preduzeća izuzimaju se od utvrđenog radnog vremena.

​Tačka 15 menja se i glasi:

​Zelena pijaca u Kursulinoj ulici i zelena pijaca u naselju “Kraljevica” počinju sa radom od četvrtka, 23. aprila, od 6 do 16 časova. Prodavci na zelenoj pijaci moraju biti udaljeni sa robom za dužinu jedne tezge. Prodavci i kupci moraju nositi zaštitne maske i rukavice i držati jedni od drugih (kao i kupci međusobno) distancu od 2 metra. Zabranjuje se prodaja robe van pijačnih tezgi a posebno robe iz vozila ili robe koja je izložena na javnim površinama pijace.

​NAREĐUJE SE JKP “Higijena Zaječar” da najmanje dva puta dnevno, pre i posle radnog vremena pijace, obavi dezinfekciju prostora pijaca i tezgi rastvorom natrijum hipohlorita.

​Nalaže se JKP “Higijena Zaječar” da u saradnji sa JKSP “Zaječar”, najkasnije dva sata nakon zatvaranja pijaca, izvrše uklanjanje otpada iz kontejnera i korpi za odlaganje otpada i iste dezinfikuju.

​Tačka 26 menja se i glasi:

​ZABRANJUJE SE korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečijih igrališta.
​Zatvaraju se izletišta Popova plaža i Vanjin jaz.
​Park šuma Kraljevica se može koristiti u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 17 sati tako da se lica mogu kretati u grupi do 2 (dve) osobe a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra.

​Tačka 30 menja se i glasi:

​Upozoravaju se građani da upotrebljene maske i rukavice na bacaju po ulicama, parkovima, jarugama, zelenim površinama, kraj puteva i slično s obzirom da iste predstavljaju opasan medicinski otpad.

​Štab će, u najkraćem vremenskom roku, organizovati javne službe, dobrovoljce i volontere za dobrovoljno sakupljanje ovog otpada sa detektovanih lokacija i njegovo bezbedno odlaganje u skladu sa propisima o uklanjanju opasnog otpada.

​Nalaže se svim javno komunalnim preduzećima u Zaječaru da u saradnji sa stručno operativnim timom za praćenje mera i informisanje javnosti, i firmama koje poseduju atomizere za aerosolnu dezinfekciju, još jednom, do 26. aprila obave kompletnu dezinfekciju površina čitavog grada i svih sela.

​Formira se stručno operativni tim i obezbeđuju dodatna sredstva iz stalne budžetske rezerve grada Zaječara, za angažovanje tehnike i ljudstva za gašenje požara na deponiji “Halovo”.

​Stručno operativni tim čine:

​- Boško Ničić, komandat Štaba za vanredne situacije, rukovodilac tima
​- Saša Matijević, pomoćnik gradonačelnika, član
​- Branislav Matić, načelnik odeljenja za vanredne situacije, član
​- Vukašić Lakićević, član Gradskog veća, član
​- Sunčića Lalić Stojanović, pomoćnik gradonačelnika, član
​- Zvonko Veličković, VD direktor JKSP „Zaječar“, član
​- Nikola Šarčević, VD direktor JKP „Vodovod“ Zaječar, član

Danas formirani Operativni tim ŠVS u Zaječaru očekuje da požar na deponiji “Halovo” bude saniran najkasnije do petka 24. aprila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.