Štab za vanredne situacije grada Zaječara: OVO SU SVE NAREDBE KOJE VAŽE

Na telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, danas su poništene, odnosno stavljene van snage sve prethodne naredbe Štaba i donete nove:

​1. ZABRANJUJE SE okupljanje više od dve osobe na jednom mestu u skladu sa merama Vlade Republike Srbije.

​2. NAREĐUJE SE javnom prevozniku na teritoriji grada Zaječara, Nikolić prevoz d.o.o. Samarinovac (u daljem tekstu:javni prevoznik), da u potpunosti obustavi gradski i prigradski prevoz putnika i izvrši dezinfekciju objekta i perona autobuske stanice u ul. Hajduk Veljkovoj u Zaječaru.

​3. Zabrana iz tač.2. ne odnosi se na prevoz radnika na osnovu ugovora o posebnom linijskom prevozu, kao i na poslodavce koji sami vrše prevoz svojih zaposlenih, te im u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja nisu potrebne posebne dozvole.
​Naređuje se prevozniku koji vrši prevoz radnika da preduzme sve higijenske mere i mere dezinfekcije vozila a prevoz radnika vrši u skladu sa merama zaštite koje je propisala Vlada RS.
​Lica (radnici) koja koriste ovu vrstu prevoza moraju imati zaštitne maske i rukavice prilikom prevoza. Prevoznici radnika u čijim se prevoznim sredstvima zateknu putnici bez zaštitnih maski i rukavica biće isključeni iz saobraćaja i predati u nadležnost policije.

​4. ZABRANJUJE SE obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana prema donetim merama Vlade Republike Srbije. Taksi prevoznici su dužni da redovno vrše dezinfekciju svojih vozila kao i da prilikom prevoza nose zaštitne maske i rukavice.

​5. NAREĐUJE SE Predškolskoj Ustanovi “Đulići” da prekine rad za vreme trajanja vanrednog stanja.

​6. NAREĐUJE SE Centru za socijalni rad “Zaječar” u Zaječaru, kao i udruženjima građana na teritoriji grada Zaječara zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasla i starija lica za vreme trajanja vanrednog stanja. Ova naredba se odnosi i na klubove penzionera i sličnim organizacijama u gradu i selima, te su dužni da odmah prekinu svaku svoju aktivnost do okončanja vanrednog stanja.

​7. NAREĐUJE SE prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji grada Zaječara (sportske hale, sportskih terena, teretana i sl.) a Sportskom savezu grada Zaječara da prekine sve aktivnosti sportskih klubova za vreme trajanja vanrednog stanja.

​8. NAREĐUJE SE prestanak rada svih Domova kulture i otkazivanje svih kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija kao i proslava i zabava bilo koje vrste u vreme trajanja vanrednog stanja.

​9. NAREĐUJE SE načelniku gradske uprave, svim direktorima javnih preduzeća, direktorima ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Zaječar da teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina omoguće rad od kuće, a ukoliko je to nemoguće obezbede minimum procesa rada uz strogo poštovanje svih higijensko-tehničkih mera za sprečavanje širenja zaraze odnosno, ogranične broj ljudi u prostoriji, koriste zaštitne maske i slično. Ukoliko u ovim preduzećima ima zaposlenih koji su roditelji dece mlađe od 12 godina dužni su da jednog zaposlenog oslobode radne dužnosti za vreme trajanja vanrednog stanja radi čuvanja dece.
​Ova naredba se odnosi i na druga pravna lica kao i na poslodavce kod kojih rade samohrani roditelji dece do 12 godina.
​Zaposleni u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Zaječar, a čiji je bračni drug zaposlen u MUP-u, Vojsci Srbije i zdravstvenim ustanovama, a ima dete mlađe od 12 godina, oslobađa se radne obaveze za vreme trajanja vanrednog stanja, radi čuvanja dece.

​10. NAREĐUJE SE direktorima javnih preduzeća, direktorima ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Zaječar da odmah usvoje mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga imajući u vidu specifičnost delatnosti, pružanja javnih usluga i ljudskih resursa kojima rukovode. Takođe su dužni da odmah odrede koordinatora koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje mera na nivou preduzeća, ustanove i organicizacije.

​11. NAREĐUJE SE načelniku gradske uprave grada Zaječara da matičnoj službi zabrani izdavanje bilo kojih dokumenata za lica koja su na privremnom radu u inostranstvu, odnosno lica koja nemaju stalno boravište na teritoriji grada Zaječara za vreme trajanja vanrednog stanja.

​12. NAREĐUJE SE ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, barovi, lokali i drugi ugostiteljski objekti) i tržnim centrima da prestanu sa radom. Iz naredbe se izuzimaju zdravstvene ordinacije, stomatološke ambulante i ostali zdravstveni subjekti (laboratorije, ordinacije, poliklinike, apoteke, veterinarski subijekti i sl.) koji posluju u okviru tržnih centara.
​Kiocsima i lokalima brze hrane dozvoljava se prodaja hrane i to isključivo putem uslužnih šaltera (korisnici usluga ne mogu ulaziti u lokal) i dostavom na kućnu adresu, uz predhodno preduzete sve mere zaštite njihovih radnika (rukavice, maske i sl.) i uz poštovanje propisanog rastojanja od 2 metara između ljudi u redu koji vrše kupovinu.

​13. NAREĐUJE SE svim maloprodajnim objektima, pekarama (osim proizvodnih pogona), kioska, objekata brze hrane kojima je dozvoljena prodaja putem šaltera i isporukom na kućnu adresu, piljarama, zanatskim radnjama, agencijama i svim ostalim prodajnim objektima da usklade svoje radno vreme prema merama koje je usvojila Vlada RS i to na sledeći način:
– od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova
​- subotom: za građane starije od 65 godina od 4 do 7 časova a za ostale građane od 8 do 12 časova
​- nedeljom maloprodajni objekti ne rade.

​Napred navedeni subjekti mogu da samostalno odrede radno vreme u navedenim vremenskim intervalima ili da svoje objekte potpuno zatvore.
​Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.
​Snabedevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.
​Dežurne apoteke i pogrebna preduzeća izuzimaju se od utvrđenog radnog vremena sem nedelje.

​14. ZABRANJUJE SE prodaja polovne robe, garderobe i sličnih proizvoda na otvorenom i zabrana izlaganja i prodaje prehrambene robe, voća, povrća i sl. ispred maloprodajnih objekata, kioska i slično.

​15. NAREĐUJE SE zatvaranje svih pijaca na teritoriji grada Zaječara za vreme trajanja vanrednog stanja, a snadbevanje građana voćem i povrćem obavljaće se preko maloprodajnih objekata i piljara.
​Nalaže se JKP “Higijeni” Zaječar da fizičkim barijerama i trakama onemoguće bilo kakav pristup pijacama te da u najkraćem mogućem roku uklone tezge sa divlje buvlje pijace preko puta stare auobuske stanice u bul. Zorana Đinđića.

​16. ZABRANJUJE SE rad frizerskih, kozmetičkih salona i salona za masažu kao i svih salona lepote za vreme trajanja vanrednog stanja.

​17. NAREĐUJE SE prekid rada kladionicama, kazinima i ostalim pravnim licima koji organizuju igre na sreću, dečijim igraonicama i noćnim barovima za vreme trajanja vanrednog stanja.

​18. NAREĐUJE SE vlasnicima prodavnica, trgovinskih objekata brze hrane, cvećarama kao i ostalima koji rade sa strankama da svim zaposlenima koji su u direktnom kontaktu sa potrošačima obezbede zaštitne maske i rukavice. Ukoliko nisu u mogućnosti dužni su da obustave rad do obezbeđenja zaštitnih sredstava.
​Naređuje se svim maloprodajnim objektima da ispred svojih objekata postave dezinfekcionu barijeru (sunđer ili sl.natopljen dezinfikcionim sredstvom) kao i da svojim kupcima obezbede (ukolikko kupci nemaju sopstvene), zaštitne rukavice i maske.
​Zabranjuje se svako zadržavanje ispred maloprodajnih objekata (konzumiranje pića i sličnih okupljanja) osim okupljanja u cilju čekanja reda radi kupovine uz poštovanje propisane udaljenosti.
​U slučaju da potrošači/kupci ne budu želeli da se pridržavaju ovih mera vlasnici objekta ili radnici su dužni da odmah, bez odlaganja, pozovu dežurni broj komunalne policije 065/609-41-08.
​Maloprodajni objekti koji se ne budu pridržavali ove zabrane kao i naredbe koja se odnosi na postavljanje dezinfekcione barijere na ulazu biće zatvoreni za vreme trajanja vanrednog stanja. Takođe, maloprodajni objekat koji primi potrošača bez zaštine maske i rukavice u objekat radi kupovine biće zatvoren za vreme trajanja vanrednog stanja.

​19. NAREĐUJE SE komunalnoj policiji i inspekcijskim službama da pojačaju nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa u skladu sa odlukom Vlade RS i ovom naredbom, te da u slučaju uvođenja kaznenih odredbi za pravna i fizička lica koja prekrše određene zabrane, najstrožije iste primenjuju.

​20. NAREĐUJE SE svim udruženjima građana kao i dobrovoljnim društvima da stave na raspolaganje sve raspoložive ljudske resurse za pomoć najstarijim građanima u vidu donošenja namirnica i lekova na kuću i organizovanja lekarske pomoći. Ovi subjekti su dužni da odrede lice zaduženo za kontakt i dostave Štabu brojeve telefona na koje ih štab može kontaktirati.

​21. NAREĐUJE SE Crvenom krstu da u prostorijama koje se nalaze u ul.Krfskoj uspostave call centar za pomoć u snabdevanju građana starijih od 65 godina i uspostave najmanje 3(tri) mobilne telefonske linije za ove potrebe. Ove usluge građani stariji od 65 godina mogu koristiti isključivo za snabdevanje osnovnim životnim namirnicama i lekovima jednom nedeljno.
​Rad logističkih centara obavlja se celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za angažovana lica.

​22. NAREĐUJE SE komunalnim preduzećima da redovno obavljaju poslove vodosnabdevanja, čistoće, grejanja i pogrebnih usluga uz obezbeđenje zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionim sredstvima za zaposlene.

​23. NAREĐUJE SE JKSP “Zaječar”, JKP “Vodovod”, JKP “Timok održavanje” i JKP “Higijena”, da u saradnji sa ZZJZ “Timok” Zaječar vrši redovno pranje i dezinfekciju ulica prvog prioriteta, javnih trgova i drugih javnih površina, javnih parkirališta i trgovinskih centara. Dezinfekciju vršiti pranjem ulica i aerosolnom dezinfekcijom atomizerima sredstvom nartijum hipohlorid i hlorom.

​24. ZABRANJUJE SE prisustvo na sahranama u periodu trajanja vanrednog stanja više od deset osoba. Osobe koje prisustvuju sahrani moraju poštovati međusobnu razdaljinu od dva metra između sebe i nošenje propisane zaštitne opreme.

​25. ZABRANJUJE SE korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečijih igrališta.
​Zatvaraju se izletišta “Popova plaža” i “Vanjin jaz” i sva lica zatečena na njima biće sankcionisana shodno zakonu.
​Park šuma Kraljevica se može koristiti u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 15 časova tako da se lica mogu kretati u grupi do dve osobe a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra.
​Nepoštovanje ove zabrane povlači za sobom prekršajnu i krivičnu odgovornost a za nepoštovanje ove zabrane od strane maloletnog lica odgovornost snosi roditelj ili staralac.

​26. VLASNICI KUĆNIH LJUBIMACA mogu izvoditi svoje kućne ljubimce svakog dana u periodu između 23 i 1 sat, kao i nedeljom od 8 do 10 časova.
​Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta, ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta.

​27. OBAVEZUJE SE Gradska uprava grada Zaječara da u saradnji sa call centrom Crvenog krsta u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih namirnica i medikamenata formira baner na info sajtu grada Zaječara preko koga će građane informisati o svim donetim i preduzetim merama.

​28. ANGAŽUJU SE poverenici civilne zaštite na poslovima zaštite i snabdevanja, shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama.
​Naređuje se poverenicima civilne zaštite da u skladu sa svojim ovlašćenjima vrše kontrolu primene i poštavnja mera koje je donela Vlada RS kao i primenu i poštovanje naredbi koje donosi Štab za vanredne situacije Grada Zaječara.
​Poverenicima će, od strane komandanta Štaba za vanredne situacije, biti izdate dozvole za kretanje u vreme policisjkog časa kako bi mogli da vrše kontrolu potšovanja primene propisanih mera i naredbi, a spisak lica kojima su izdate dozvole biće predat Policijskoj upravi Zaječar.
​Štab za vanredne situacije će utvrditi izgled i sadržinu dozvole a svaka zloupotreba iste biće zakonski najstrožije sankcionisana.
​Distribuciju dozvola izvršiće koordinator za ove poslove zadužen ispred Štaba za vanredne situacije.
​Poverenici su dužni da svako nepoštovanje mera, odnosno naredbi ŠVS grada Zaječara prijave nadležnoj Policijskoj upravi u Zaječaru kao i Komunalnoj policiji grada Zaječara. Za nepoštovanje ove nardbe, poverenici snose punu odgovornost.

​29. ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE POSEBNO APELUJE na građane da se u potpunosti shvati i krajnje odgovorno primeni naredba Vlade RS kao i naredba ovog štaba kao i na medije da pruže pun doprinos u predstavljanju svih relevantnih mera koje imaju za cilj sprečavanje i širenje korona virusa, a sve u cilju zaštite zdravlja građana.

​30. NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica (zgrada) da redovno vrše dezinfekciju javnih prostora u zgradama (zajedničkih prostorija, hodnika i gelendera) u saradnji sa ZZJZ “Timok” Zaječar, a uz pomoć agencija za održavanje higijene stambenih zajednica sa kojima su sklopili ugovore.

​31. ZABRANJUJE SE vlasnicima maloprodajnih objekata da na svojim prodajnim objektima sami ističu obaveštenja o broju kupaca koji istovremeno mogu ući u objekat. Štab za vanredne situacije će maloprodajnim objektima izdati obaveštenje o broju lica koja, shodno kvadraturi lokala mogu istovremeno biti u istom.
​Komunalna policija će u narednom periodu obići maloprodajne objekte na teritoriji grada Zaječara i dostaviti obaveštenje o maksimalnom broju kupaca koji mogu ući u maloprodajni objekat.

​32. NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica da na ulazu u stambenu jedinicu postave dezinfekcionu barijeru (sunđer ili sl.natopljen dezinfikcionim sredstvom).
​Upravnici zgrada sredstvo za dezinfekciju natrijum hipohlorit (NaOCl) mogu preuzeti u količini do 5 litara u JKP “Vodovod” Zaječar(kod portirnice) tel.019/422-041, s tim da moraju sa sobom poneti posudu za preuzimanje dezinfekcionog sredstva.
​Preporučuje se vlasnicima privatnih stambenih objekata da na ulazu u svoje kuće postave dezinfekcione barijere (sunđer ili sl.natopljen dezinfikcionim sredstvom).​

​33. Kontrolu naredbi Štaba za vanredne situacije grada Zaječara vršiće komunalna policija, policija, nadležne ispekcijske službe i pripradnici vojske na zadatku kontrole mera vanrednog stanja.

Nepoštovanje ove naredbe povlači za sobom punu odgovornost kako matarijalnu tako i krivičnu.

​Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se odmah nakon usvajanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.