Štab za vanredne situacije grada Zaječara: Usvojene naredbe poverenicima civilne zaštite

U velikoj sali Skupštine grada održana je sednica Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kojom je predsedavala Marina Milić zamenik komandanta Štaba.

Ovom prilikom su donete NAREDBE poverenicima civilne zaštite, koji su dužni da se pridržavaju svih pismenih i usmenih naloga Štaba za vanredne situacije.

Na teritoriji za koju su određeni, poverenici moraju redovno da vrše kontrolu kretanja lica starijih od 65 godina, te ukoliko ova lica ne poštuju izričitu zabranu, dužni su da ih upozore na usvojene mere, a u slučaju nepostupanja ili odbijanja postupanja po upozorenju, o tome obaveste nadležni MUP RS Policijsku upravu Zaječar.

Poverenici su dužni da ukoliko u njihovoj sredini borave lica koja su pristigla iz inostranstva, utvrde da li su se ista prijavila nadležnim službama, odnosno o tome obaveste Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

Takođe, ukoliko na njihovoj teritoriji borave lica kojima je određena kućna izolacija, a ista ne poštuju zabranu kretanja, odmah po ovom saznanju dužni su da obaveste nadležni MUP RS, Policijsku upravu Zaječar o licu koje je prekršilo navedenu meru.

Ukoliko poverenik primeti da se na jednom mestu nalazi veći broj lica, dužan je da ista odmah upozori o merama zabrane okupljanja, a ukoliko ista ne postupe po ovom upozorenju, poverenik odmah mora da obavesti Komunalnu policiju grada Zaječara.

Poverenici su posebno dužni da evidentiraju lica koja spadaju u ugroženu kategoriju (stariji od 65 godina i teški hronični bolesnici), kao i sva ostala lica kojima je neophodna pomoć u pribavljanju osnovnih životnih namirnica i lekova, kao i drugih potrebština, i da ovim licima pruže neophodnu pomoć u snabdevanju namirnica i lekova najmanje jednom nedeljno.

Ukoliko nije u mogućnosti da pruži neophodnu pomoć starijim i bolesnim meštanima, poverenik ima obavezu da obavesti call centar Crvenog krsta.

Po prijemu namirnica, lekova i drugih potrebština poverenik je dužan da bez odlaganja izvrši distribuciju istih ugroženom stanovništvu.

Poverenik je dužan da odredi prostoriju koja će se koristiti za prijem namirnica, lekova i drugih potrebština od Crvenog krsta ili drugih subjekata, te da se o ovoj prostoriji stara u smislu dezinfekcije i održavanja higijene.

Na vidljivom mestu poverenik mora da istakne svoje ime i prezime i broj telefona.

Poverenik civilne zaštite može da obrazuje tim (ne više od 10 ljudi) u zavisnosti od teritorije za koju je nadležan, koji će pomoći u dostavi osnovnih životnih namirnica, lekova i drugih potrepština. Ovaj tim treba da bude sastavljen od ljudi koji su u životnoj dobi od 18 do 60 godina i zdravsteveno sposobni da pruže neophodnu pomoć.

Prilikom obavljanja aktivnosti poverenik i njegov tim dužni su da budu zaštićeni maskama i rukavicama.

Poverenik je POSEBNO DUŽAN da prijavi nadležnim službama MUP-a –Policijske uprave Zaječar, odnosno Komunalnoj policiji o SVAKOM kršenju mera koje je usvojila Vlada RS, kao i naredbi koje je doneo Štab za vanredne situacije grada Zaječara.

Svako nepostupanje institucija koje su nadležne za rad na sprečavanju i širenju zaraze, poverenik je dužan da prijavi MUP-u, Policijskoj upravi Zaječar.

Prilikom obavljanja dužnosti u vanrednom stanju, poverenik mora da se ponaša u skladu sa moralnim, humanim i socijalnim principima kao i da pokaže visok stepen solidarnosti.

Svako odbijanje pružanja neophodne pomoći ili potrebnog obaveštenja od strane poverenika smatraće se kršenjem naredbe, koje dovodi do njegove krivične odgovornosti.

Dežurni brojevi telefona:

Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar

062/8036578

062/8036580

064/8510207

019/422-543

Call centar Crvenog krsta i grada Zaječara

064/8510209

064/8510210

064/8510211

MUP Republike Srbije, Policijska uprava Zaječar

192

019/421-370

019/422-788

Komunalna policija grada Zaječara

065/6094108

Leave a Reply

Your email address will not be published.