Skupština grada Zaječara zaseda u ponedeljak, 16. marta

U ponedeljak, 16. marta biće održana sednica Skupštine grada Zaječara. Početak je u 10 sati.

Na dnevnom redu biće pretres Predloga Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020. godinu, pretres Predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar, zatim pretres Predloga Odluke o dopuni Odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom.

Među tačkama o kojima će raspravljati odbornici biće takođe predlog Odluke o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije „Halovo 2“, predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu, predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o reprogramu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2020. godinu, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Plana i programa poslovanja Javno komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zaječarparking“ za 2020. godinu; predlog Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021-2027.
Na dnevnom redu biće i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada za ovu godinu i izveštaji o radu za prošlu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ i Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ u Zaječaru.
Pred odbornicima Skupštine Zaječara biće usvajanje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za 2019. godinu, rešenju o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu i programu rada i finansijskom izveštaju za ovu godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru.

Dnevni red biće dopunjen i sa odlukama gradskih Većnika sa poslednje održane sednice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.