Nova kombinovana mašina stigla u JKP Donji Milanovac

Javno komunalno preduzeće “Donji Milanovac” opremilo je svoj vozni park kombinovanom mašinom, takozvanim mini robotom čija je vrednost 6 miliona 960 hiljada dinara, a nabavljen je sredstvima lokalne samouprave.

Mini robot će prema rečima direktora Javnog komunalnog preduzeća “Donji Milanovac” Saše Librića, biti angažovan na uklanjanju divljih deponija, odvoženju nekomunalnog otpada a koristiće se i za čišćenje snega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *