Donacija Rotarijanaca školama (VIDEO)

Povodom akcije “500 računara za 50 škola u 25 gradova” koju sprovodi Rotari Distrikt u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, danas je OŠ “Ljuba Nešić” dobila šest računara.

Guverner Rotari Distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru Vladimir Matić posetio je Zaječar i uručio donaciju.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *