Galerijeva carska apoteoza uskoro u arheološkom dokumentarnom filmu (VIDEO)

Arheološki lokalitet „Feliks Romulijana“ kod Zaječara dobiće još jedan segment u okviru svoje prezentacije, a to će biti dokumentarni film o Maguri i poslednjoj carskoj apoteozi – uzdizanju ka bogovima, koju su tu imali Galerije i njegova majka Romula.

Zahvaljujući poznatim istorijskim činjenicama i savremenim tehnologijama, u filmu ćemo moći da naslutimo kako je taj događaj izgledao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *