Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Zaječaru (VIDEO)

Prošlo je nešto više od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, preventivnog zakona koji sankcioniše blaže oblike nasilja i sprečava da ono eskalira, a sprovode ga zajedno policija, centri za socijalni rad i tužilaštvo, koji čine koordinacionu grupu zaduženu za primenu ovog Zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *