NOVINARSКI ODGOVOR NA ZLOUPOTREBU KONKURSA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

Čim su objavljeni rezultati ovogodišnjeg Кonkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih televiziji Ministarstva kulture i informisanja bilo je jasno da je u pitanju namešten konkurs i da su najveći iznosi pripali firmama koje su se na konkursu pojavile samo da bi preko njihovih računa bili izvučeni višemilionski iznosi. Jednostavno rečeno, Ministarstvo je preuzelo  praksu isisavanja javnog novca koja je ustanovljena u mnogim gradovima i opštinama Srbije.  

Кako je „stručna“ komisija uradila svoj posao najbolje ilustruju projekti aplikanata Essentis d.o.o i G.F.C. d.o.o iz Beograda kojima je ukupno odobreno 8,6 miliona dinara. Te dve firme su dobile čak 12% ukupnog budžeta u iznosu od 72 miliona dinara, koji je bio namenjen za sufinansiranje projekata  čak 247 aplikanata. Inače Essentis d.o.o je dobio 4.9 miliona dinara što je najveći iznos ikada dodeljen na Кonkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje nekog medijskog projekta, dok je G.F.C. d.o.o. dobio tek nešto manji iznos od 3.7 miliona dinara. Imajući u vidu da su u pitanju  javnosti i esnafu potpuno nepoznate firme, odmah smo po Zakonu o dostupnosti informacija zatražili njihovu projektnu dokumentaciju. Кada smo nakon 15 dana dobili aplikacije i budžete njihovih projekta najblaže rečeno ostali smo zbunjeni, jer se ispostavilo da su za njih, suprotno zakonu, važila neka druga “pravila”, prema kojima im je bilo dozvoljeno:

– Da u projektnoj aplikaciji daju lažne podatke o broju zaposlenih. Tako Essentis doo tvrdi da ima 15 zaposlenih, a zapravo nema zaposlene uključujući i direktorku Tatjanu Lukić koja nije u radnom odnosu u firmi čiji je vlasnik i koju zastupa! Slična situacija je i sa G.F.C d.o.o koji u svojoj aplikaciji navodi da ima 22 zaposlena radnika dok na APR-u stoji da u proseku (od 2014. godine do danas) ima dva zaposlena?!

– Da u projektnoj aplikaciji ne navedu biografije učesnika projekata.

– Da Essentis d.o.o priloži budžet koji ne sadrži Personalne, već samo Operativne troškove kroz koje će biti relizovan čitav projekat u iznosu od 10 miliona dinara!?. To samo potvrđuje da nemaju zaposlene i da će njihov račun biti “protočni bojler” za ispumpavanje novca kroz prenaduvane ili nepotrebne budžetske stavke…

– Da Essentis d.o.o u aplikaciji da lažnu izjavu da poseduju potrebne tehničke i kadrovske kapacitete, a da je u budžetu planiran iznosi većio od 2 miliona dinara za iznajmljivanje kompletne produkcione opreme (kamera, stativ, objektivi, kontrolni monitor, ton, rasveta, montaža…).

– Da G.F.C d.o.o u aplikacionom dokumentu navede nagrade koje nisu osvojili. G.F.C. d.o.o navodi Zlatnog medveda u Berlinu 2017. godine, Zlatnu arenu u Puli 2016. godine i Srebrnog delfina u Кanu. Nijedna od navedenih nagrada nije uručena za bilo koje filmsko delo nastalo u produkciji G.F.C. d.o.o.

– Da G.F.C. d.o.o u budžetu prikazuje stavke u višemilionskim iznosima koje su nepoznate kao trošak u TV produkciji poput “Troškovi eksterne evaluacije projekta”, ili “Troškovi drugog osoblja angažovanog na projektu” (iako su troškovima već obuhvaćeni projektni tim, produkcija i postprodukcija). Za ove budžetske stavke u projektu G.F.C-a je opredeljeno čak 3.7 miliona dinara!!!

Ovo su samo prve impresije nakon dobijanja projektne dokumentacija, ali je daleko od konačnog spiska nepravilnosti i zloupotreba. Primera radi očigledno je i da je projekat Essentis-a i G.F.C-a pisala ista osoba, što celoj priči daje notu organizovanosti. To se može videti iz nekoliko identično popunjenih delova aplikacionog dokumenta (tačke: 3.13; 3.16; 4.2…)

Jednostavno rečeno projektne aplikacije Essentis-a i G.F.C.-a su do sada najočigledniji primer izigravanja Zakona o javnom informisanju i medijima. Sve je urađeno do te mere očigledno i banalno da predstavlja jedno od najvećih poniženja za novinarsku profesiju od početka primene projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja. Međutim postavlja se pitanje da li će se grobari naše profesije ponovo izvući sa punim džepovima javnog novca? Verovatno da hoće, ali ono što možemo da im garantujemo je da ćemo ih izvući iz komfora anonimnosti. Namera nam je da u istraživačkom dokumentarcu simboličnog naslova “Novinarski odgovor“ pružimo priliku članovima “stručne” komisije da objasne “brilijantnost” projekata koje su nagradili astronomskim iznosima. Takođe omogućićemo i direktorima Essentis-a i G.F.C-a da objasne zašto su u konkursnoj dokumentaciji davali lažne izjave. Na kraju pružićemo priliku i ministru Vladanu Vukosavljeviću da odgovori na našu tvrdnju da je upozoren na nezakonitosti u predlogu “stručne” komisije pre nego što je potpisao sporni predlog raspodele sredstava, ali da nije želeo da čuje naše argumente i spreči zloupotrbu javnog novca. 

Ovom prilikom podsećamo i na činjenicu da je ministar Vukosavljević u vreme trajanja konkursne procedure (26.4.2018.) dao intervju za T1 televiziju i Za media portal u kome smo mu postavili vrlo konkretna i za njega očigledno neprijatna pitanja, na koja uglavnom nije imao argumentovane odgovore. Ostaje dilema da li su rezultati Кonkursa, na kome su projekti naše dve medijske kuće (Za media i T1 televizija) odbijeni, zapravo naknadni “odgovor” ministra Vukosavljevića.  Čak i da je tako, mi smo rešili da i dalje postavljamo pitanja i zbog toga započinjemo realizaciju ovog projekta, kao poslednji očajnički pokušaj, da sačuvamo svoju profesiju ili bar da ostavimo svedočanstvo za neka bolja vremena, ako ih bude…

 

                                                                              Urednički kolegijum – Za media i T1 televizija

                                                                                            

U Zaječaru 3.7.2018. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *