Danas je međunarodni Dan izbeglica

Međunarodni Dan izbeglica Srbija dočekuje kao zemlja koja se i dalje bori sa rešavanjem problema ljudi koji su tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste dom, ali je zajedno sa ostatakom sveta suočena i sa prilivom migranata sa Bliskog istoka i Afrike.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, u statusu izbeglica još se nalazi 27.802 osobe, od nekadašnjih 618 hiljada, a njihovu sudbinu deli i više od 201.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije. 

Od 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata iz Azije i Afrike, a u ovom trenutku u 18 prihvatnih i centara za azil smešteno je blizu 3.000 migranata, najčešće poreklom iz Avganistana, Pakistana, Irana, Iraka i Sirije.

Prema podacima Gradske uprave Zaječara u našem gradu živi još 89 lica sa statusom izbeglica, a kroz Zaječar je od leta 2015. do leta 2016. prošlo i preko tri hiljade migranata uglavnom sa Bliskog Istoka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *