Za media i T1 televizija traže ostavku ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića

Zajednički Urednički kolegijum Za medije i T1 televizije, obratio se javnosti Otvorenim pismom povodom rezultata Konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od strane Ministarstva kulture i informisanja:                  

Na ovaj način se obraćamo javnosti u Srbiji, udruženjima novinara i ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću, jer nam nije ostala nijedna druga mogućnost da skrenemo pažnju na štetočinski način dodele sredstava na ovogodišnjem Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih televizijama i produkcijama Ministarstva kulture i informisanja.

Još pre objavljivanja rezultata, a nakon završenog rada komisije, smo imali saznanja da su podnosioci najbolje ocenjenih projekta uglavnom fiktivna preduzeća za koja u svetu TV producenata i medijskih radnika niko nije čuo. O tome smo sms porukom obavestili ministra Vukosavljevića i zatražili 15 – tominutni sastanak kako bi ga o svemu informisali pre nego što svojim potpisom da legitimitet takvoj odluci „stručne“ komisije. Nažalost ministar Vukosavljević nije odgovorio na taj naš zahtev, kao ni na naknadne sms poruke, već nas je kontaktirao njegov saradnik i u telefonskom razgovoru nam preneo da će ministar razmotriti naš zahtev nakon zvaničnog objavljivanja rezultata. Pa pošto su rezultati zvanično objavljeni mi procenjujemo da nema potrebe da na sastanku ministra Vukosavljevića obaveštavamo o mogućim koruptivnim postupcima u radu komisije, čije je predloge prihvatio, već ćemo to uraditi javno kako i priliči novinarima i medijskim profesionalcima.

Nakon samo jednog dana istraživanja utvrdili smo:

1. Da je najveći iznos 4.900.000,00 dinara dodeljen preduzeću „Essentis“ d.o.o Beograd, koje je za proizvodnju medijskih sadržaja (šifra 5911) registrovano 7.3.2018. godine, odnosno dan pred zaključenje konkursa. Do tada su se bavili “Konsultantskim aktivnostima u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem” – šifra 7022. 

2. Da je prema dostupnim podacima sa APR-a preduzeće „Essentis“ d.o.o u 2014. godini imalo status neaktivnog preduzeća, u 2015. godini  imalo promet od 2.000 dinara, a u 2016. godini njihov promet je iznosio 1.000 dinara. Na APR- se nalazi i dokument u kome se navodi da osnivač i direktor privrednog društva Essentis d.o.o nije usvojio finansijski izveštaj za 2016. godinu!?

3. Da preduzeće „Essentis“ d.o.o nema zaposlenih, kao i da ni osnivač i direktor preduzeća Tatjana Lukić nije zaposlena u tom preduzeću. Da čak ni direktoru i osnivaču preduzeća u prethodnom periodu nisu uplaćivani porezi i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, po članu 12. Zakona o doprinosima

Imajući u vidu ove činjenice, kao i činjenicu da je „stručna“ komisija svoju dodelu 4,9 miliona preduzeću „Essentis“ d.o.o obrazložila da: „Predlagač poseduje visoke stručne i profesionalne reference“, smatramo da je u pitanju krajnje licemerje i omalovažavanje ostalih učesnika na Konkursu. 

S obzirom na to da je naš projekat „Timočka divizija – put u večnost“ odbijen, a da je obrazloženje glasilo: “Projekat je dobro urađen. Tema je značajna i dobro razrađena. Projekat je od značaja, ali u skladu sa značajem i kvalitetom ostalih projekata, kao i ograničenim budžetom, nije moguće podržati ga iznosom dovoljnim za realizaciju.”, smatramo da smo direktno oštećeni dodelom sredstava fiktivnom preduzeću “Essentis” d.o.o Beograd.

Ističemo da je naša TV produkcija Za media d.o.o u svemu suprotna u odnosu na “Essentis” d.o.o. i navodimo sledeće činjenice:

1. Za media d.o.o direktno ili preko povezanih medijskih kuća (T1 televizija) zapošljava 14 medijskih profesionalaca i 5 honorarnih saradnika

2. Za media ima više od 10 međunarodnih nagrada i priznanja među kojima dve nagrade za istraživačko novinarstvo

3. Za media raspolaže savremenom produkcionom opremom, sopstvenim prostorom (dva TV studija), vozilima i svim neophodnim sredstvima za realizaciju i najsloženijih medijskih formata.

Napominjemo da je “Essentis” d.o.o. najdrastičniji, ali ne i jedini primer zloupotreba prilikom ovogodišnje dodele sredstava, kao i da je slična situacija sa još nekoliko firmi poput “G.F.C.” d.o.o i preduzetničke agencije “RAYDREAM PRODUCTION” koja je registrovana za delatnost marketinških agencija, o čemu je već NUNS pisao u svom saopštenju… Ova tri preduzeća su dobila ukupno više od 12 miliona dinara (što je nešto manje od 1/5 ukupnih sredstava).

U skladu sa navedenim činjenicama od Vladana Vukosavljevića, ministra kulture i informisanja zahtevamo da spreči zloupotrebu javnog novca i poništi konkurs ili da podnese ostavku. 

Takođe od udruženja novinara očekujemo adekvatnu reakciju, jer uvođenje ovakvih “kriterijuma” u komisije koje dodeljuju sredstva na konkursima Ministarstva kulture i informisanja predstavlja poslednju fazu ubijanja srpskih medija, navodi se u Otvorenom pismu zajedničkog Uredničkog kolegijuma Za media d.o.o. i T1 televizije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *