35. Susreti zdravstvenih radnika u Gamzigradskoj banji (VIDEO)

Narednog vikenda u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gamzigrad biće održani 35. Susreti zdravstvenih radnika Zaječarskog i Borskog okruga. Očekuje se dolazak oko 400 učesnika.

Na Međunarodni dan medicinskih sestara koji se obeležava 12. maja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Gamzigrad” biće održani Susreti zdravstvenih radnika. Ovde će se naći veliki broj medicinara koji će ovu priliku iskoristiti i za razmenu iskustava. A pozicija sestara veoma je važna na svim nivoima zdravstvene zaštite jer one deluju preventivno, odnosno pomažu zdravima da ostanu u dobroj formi a bolesnima da ozdrave ili nauče da žive sa svojom bolešću.

Maja Miloradović, glavna medicinska sestra u Specijalnoj bolnici poručuje da za predstojeći vikend očekuje veliki broj učesnika u okviru 35. Susreta zdravstvenih radnika:

“Naša ustanova posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju, tako da će već 12. maja biti održana dva stručna sastanka sa sledećim temama, “Uticaj balneofiziklanih procedura u lečenju arterijske bolesti i “Toaleta arterijskih i venskih ulceracija”. U Zaječarskom i Borskom okrugu se Susreti zdravstvenih radnika održavaju od 1983. a nama je ove  godine pripala čast da budemo organizatori 35. Susreta. Dodala bih i to da je Specijlalna bolnica ove godine prvi put domaćin ovih Susreta i očekujemo preko 400 radnika.”

Rezultati postignuti u Specijalnoj bolnici već su predstavljeni na brojnim seminarima i kongresima, a ovde su naročito ponosni na Odeljenja hiperbarične oksigenacije, lečenje i rehabilitaciju nepokretnih pacijenata.

“Svako od nabrojanih odeljenja ima svoju specifičnost u nezi pacijenata. Služba od 26 medicinskih sestara je raspoređena u tri smene tako da ja odeljenje 24 sata  pod stručnim nadzorom sestara koje sprovode odgovarajuću negu. Na Odeljenju za lečenje i rehabilitaciju pokretnih pacijenata su medicinske sestre koje rade i u Kabinetima za dijagnostiku, u Kabinetu za kardiovaskularna oboljenja, kao i Kabinetu za neuromišićna oboljenja. To su posebno edukovane sestre za rad u toj Službi.”

Međunarodni dan sestrinstva je spomen na rođenje Florens Najtingel iz Velike Britanije koja je otvorila prvu školu za bolničarke i inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu negu bolesnika.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *