JKSP ZAJEČAR upraviteljima nudi usluge za održavanje stambenih zgrada

JKSP “Zaječar” nudi upravnicima i profesionalnim upravnicima stambenih zajednica na teritoriji grada Zaječara, pod povoljnim uslovima, zaključenje ugovora o pružanju usluga za potrebe održavanja stambenih zgrada, navodi se u saopštenju JKSP “Zaječar”

Neke od usluga su:

– organizovanje radova hitnih intervencija i radova na tekućem i investicionom održavanju zgrada,

– vršenje tehničke kontrole nad izvođenjem radova na održavanju zgrade,

– prikupljanje ponuda za izvođenje radova

– štampanje i distribucija mesečnih obaveštenja o visini naknade troškova tekućeg i investicionog održavanja

– evidentiranje svih priliva i odliva sa računa stambene zajednice kao i izrada godišnjeg izveštaja

– priprema predloga za izvršenje i zastupanje na sudu

– organizovanje ostalih poslova u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *