Predstavljen projekat LEADER u Zaječaru (VIDEO)

U zaječarskom Omladinskom centru danas je organizovan skup “LEADER – osnovni principi i stvaranje partnerstava“, u organizaciji RARIS-a. Cilj skupa je bio predstaviti mogućnosti za stvaranje partnerstva i razvoj lokalnih zajednica kroz zajedničko učešće javnog, civilnog i privatnog sektora. 

Projekat LEADER je pristup lokalnom razvoju koji se praktikuje u Evropskoj uniji već više od 20 godina. U početku kao inovacija, danas je već nešto što je obavezni deo svake strategije razvoja ruralnih krajeva. Putem LIDERA sredstva za razvoj, novac i ostali resursi daju se na raspolaganje lokalnoj zajednici koja određuje šta će se raditi. O ovoj temi govorio je Aleksandar Ristin, ekspert za LEADER pristup u Srbiji. 

“Da bi to funkcionisalo kako treba, obaveza svake lokalne akcione grupe je da u sebi sadrži predstavnike iz sva tri sektora: civilnog, privatnog i javnog, a da pri tom civilni i privatni sektor moraju da budu bar 51% u strukturama odlučivanja u odnosu na lokalnu samoupravu kako se ne bi sve završilo na politici, a da politika ipak ima svoju reč u tome.”

Ristin je pojasnio i da je konkurs za LEADER u Srbiji ove godine kao pilot projekat a finansiraće ga Republika Srbija, da bi za jedno dve do tri godine počela da se koriste sredstva iz Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *