Zaječar: Debata o standardima EU u socijalnoj politici u Srbiji (VIDEO)

U Srbiji je prema standardima Evropske Unije tek 48 odsto zaposlenih. Ovo se danas čulo u Zaječaru na debati “Standardi Evropske Unije u socijalnoj politici u Srbiji”. Rečeno je, takodje, da Srbija po nekim standardima iz socijalne politike ne zaostaje za mnogim državama EU i da je većina naših zakona dobra ali da je problem njihova primena u praksi. Predavači su bili profesori sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda. 

Socijalna politika a posebno socijalna zaštita i socijalna inkluzija, predstavljaju važne elemente projekta Evropske unije koji su prošle godine ugradjeni u takozvani evropski stub socijalnih prava. On podrazumeva vrednosti: jednakost, solidarnost, toleranciju i poštovanje ljudskih prava, potom prava na pristojan život i radne uslove, prava na adekvatnu socijalnu zaštitu i odgovarajuće obrazovanje, kao i prava na život u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini. Struka kaže da smo u odnosu na države razvijenog sveta po mnogim socijalnim pravima na njihovom nivou i da nam zakoni i nisu tako loši ali da je problem njihova primena u praksi, smatra prof. dr Natalija Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu:

“Na primer, kada je zapošljavanje u pitanju, koje se smatra jednim od aspekata socijalne politike, EU u svojoj strategiji, Evropa 2020. propisala je da stopa zaposlenosti u EU bude 75 procenbata. Prema toj istoj metodologiji u EU u drugom kvartalu 2017. godine, stopa zaposlenosti bila je 71 odsto. U Srbiji je 48 procenata.”

Dr Jelena Tanasijević iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu rekla je da mi imamo puno toga što je regulisano na papiru ali primena, još uvek nije moguća. 

“Kada govorimo o EU važno je da znamo da pored tih propisanih standarda na nivou EU, svaka država ima pravo da uredjuje to pojedinačno na svom nivou i neka ta iskustva iz prakse, možemo i mi da koristimo.”

“Za neke stvari mi uopšte nismo daleko od njihovih standarda. Možda su to malo mitovi. Neke stvari, dobre koje smo mi imali ranije treba da zadržimo i dalje, neke stvari svakako treba da doteramo ali nije neophodno jer postoje mišljenja da li će EU ići u socijalnu politiku putem SAD – a zbog konkurencije što je liberalni model socijalne politike koji mi ovde svakako ne bi voleli da imamo ili će ići skandinavskim modelom, što je malo teže”, rekla je na skupu u Zaječaru prof. dr Ana Čekerevac sa Fakulteta političkih nauka. 

Debatu u Zaječaru na temu: “Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji”, organizovao je RARIS u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Fakultetom političkih nauka. Ovakvi skupovi organizuju se u 17 srpskih gradova a u okviru projekta “Evropa za mene”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *