KOZAČKI KRUG U DONjEM MILANOVCU (FOTO)

U nedelju 28. januara u Hramu „Svetog Nikole” u Donjem Milanovcu osnovana je kozačka stanica Udruženja kozaka Blagovesti, Donske kozačke vojske, Krimskog kozačkog saveza, sa sedištem u Beogradu. 

Na osnivačkom sastanku bili su prisutni ataman za Srbiju pukovnik Stevo Vranić, načelnik štaba pukovnik Nedeljko Kurilić, kao i članovi štaba kozački pukovnici Ljiljana Bulatović i Verica Živković. Bio je prisutan i ataman za Vojvodinu Jovan Ivanov Slavoljubovič, kao i kozaci iz Donjeg Milanovca, Majdanpeka i Maglića. 

Za atamana stanice Donjeg Milanovca izabran je major Velimir Šešum, koji je odmah imenovao za prvog zamenike Dušana Šešuma i drugog zamenika Alena Momirovića. Nove kozake pričestio je Ivan Popović, protojerej donjomilanovački. Ataman Stevo Vranić, rekao je da svrha postojanja Kozačkog udruženja u Srbiji je negovanje i očuvanje bratstva dvaju naroda, ruskog i srpskog. 

Kozaci su ruska narodna vojska čija je vekovna tradicija očuvanje pravoslavlja i pomoć ugroženim bratskim narodima. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *