Potpisan sporazum između Megatrend univerziteta i Aerodroma Nikola Tesla

Na Megatrend univerzitetu potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji ove obrazovne ustanove i Aerodroma „Nikola Tesla“. Sporazum su potpisali prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta i Saša Vlaisavljević, v. d. direktora Aerodroma „Nikola Tesla“.

Prema ovom sporazuma, beogradski aerodrom, uključujući i vazduhoplovne organizacije sa kojima ova kompanija tesno sara­đuje ( „Er Srbija“, SMATSA, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo itd.), biće nastavna baza u kojoj će studenti Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo i drugih 11 fakulteta iz Megatrendove akademske porodice, praktično proveravati i usavršavati svoja znanja.

“Aerodrom “Nikola Tesla” je najveća i najbolje organizovana vazdušna luka ne samo u Srbiji već u čitavom regionu, te je prirodno da se naši studenti obrazuju na njegovim iskustvima“, rekao je prof. dr Mića Jovanović na konferenciji za štampu organizovanoj u prostorijama Megatrend univerziteta. „Studenti završnih godina obučavaće se u različitim delatnostima Aerodroma “Nikola Tesla”, a najbolji će po diplomiranju dobiti radna mesta u ovoj prestižnoj kompaniji“.

Izražavajući zadovoljstvo zbog dogovorenog partnerstva s našim najstarijim i najvećim privatnim univerzitetom, Saša Vlaisavljević, čelnik Aerodroma „Niko­la Tesla“, govorio je o perspektivama daljeg razvoja ove kompanije i novim potrebama za mladim i obrazovanim kadrovima. 

„Naš aerodrom je po svim parametrima na vrhu u regionu, a novim koncesionim ugovorom stvoriće se uslovi da Beograd postane evropski centar avio-biznisa“. Prema rečima Saše Vlaisavljevića, poslednjih godina u vazdušnom saobra­ćaju je kod nas otvoreno više od 2.000 novih radnih mesta, a taj trend će se samo uvećavati. „Naše dosadašnje iskustvo s vašim diplomiranim studentima veoma je pozitivno“, rekao je Vlaisavljević, dodajući da će oni na Aerodromu „Nikola Tesla“ kao nastavnoj bazi imati priliku da na najbolji način spoje svoje teorijsko obrazovanje s praktičnim iskustvima. Prof. Mića Jovanović takođe je kao veoma pozitivnu ocenio odluku o davanju u koncesiju Aerodroma „Nikola Tesla“ na 25 godina, zaključivši da će to omogućiti dalje širenje ove vazdušne luke i stvaranje novih uslova za zapošljavanje obrazovanih mladih ljudi, pa i onih koji dolaze sa Megatrend univerziteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *