ZIman podseća: Još 2 dana do zatvaranja konkursa

U sredu, 20. decembra, tačno u ponoć, ističe rok za konkurisanje u okviru programa ZIman-ov fond za mlade i “Mladi u pokretu”.

Zaječarska inicijativa je 18. novembra 2017. godine raspisala nove konkurse u okviru ovih programa i pozvala udruženja građana i đačke parlamente srednjih škola iz Timočke krajine da se prijave i predlože svoje ideje koje se tiču građanske edukacije mladih i omladinskog aktivizma. Akcenat je pre svega stavljen na kreativne i inovativne pristupe u radu sa mladim ljudima. Imajući u vidu broj pitanja ali i prijava koje su u ovom period stigle u kancelariju Zaječarske inicijative, interesovanje za ove programe je i ove godine veliko. 

Kako bi olakšala novoosnovanim organizacijama i parlamentima da apliciraju, Zaječarska inicijativa je pojednostavila procedure za konkurisanje, te je od ove godine potrebno dostaviti samo nacrt projekta i budžet koji treba da opišu i obrazlože projektnu ideju. 

Sve informacije o ovim programima, kao i celokupna konkursna dokumentacija, dostupni su na web stranici www.ziman.rs. Svi učesnici konkursa će povratnu informaciju o rezultatima dobiti u roku od 15 dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *