Koalicija “Pobeda za naš grad” predlaže Skupštini izmenu odluke o dodatnoj zaštiti porodilja

Zaječarska Koalicija “Pobeda za naš grad” DS, LDP, SDS obratila se javnosti saopštenjem u kome se navodi:

Odbornik koalicije “Pobeda za naš grad”  Miloš Stojadinović je u petak 24.11.2017. godine podneo zahtev za dopunu dnevnog reda sednice koja je zakazana za utorak 28.11.2017. godine u kome se zahteva da se dnevni red dopuni tačkom:

Predlogo odluke o izmenama odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Ovom odlukom koja za cilj ima poseban podsticaj rađanju dece, kao i poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece u prvoj godini života, se uvećava novčani iznos na ime jednokratne novčane naknade za rođenje deteta, i to tako što se za prvorođeno dete predviđa 40.000, dinara, za drugorođeno dete 60.000,00 dinara, a za treće i svako naredno dete 100.000,00 dinara. Predviđenim izmenama uvodi se još jedan oblik zaštite, i to pravo na mesečnu naknadu za nezaposlene porodilje u visini od 20.000,00 dinara do navršenih godinu dana deteta, kao i isto pravo u visini 25.000,00 dinara koje je rezervisano za samohrane roditelje kao posebno ugroženu kategoriju.

Naime, broj stanovnika u Srbiji od 2006. do 2017. godine smanjen je za približno pola miliona, što znači da se na godišnjem nivou broj stanovnika smanji za oko 35.000  ljudi, imajući u vidu brojke Republičkog zavoda za statistiku. U gradskim naseljima prosečna starost majke je 30,4 godina. Republika Srbija je inače na poslednjem mestu u Evropi po broju rođenih u odnosu na broj umrlih.

Imajući u vidu negativne tendencije u pogledu prirodnog priraštaja u Republici Srbiji, a koji svoje sumorne brojke naročito beleži na teritoriji Istočne Srbije u vidu tzv. “bele kuge”, postoji poseban interes grada Zaječara da preduzme odlučne korake u vođenju politike podsticaja nataliteta i sprečavanja demografskog pražnjenja. U Timočkoj Krajini živi staro stanovništvo sa prosekom starosti od 47 godina, dok je stopa nataliteta skromnih 6,5 procenata, što praktično znači da se za sada rađa manje dece u ovom kraju nego za vreme Prvog svetskog rata. Zaječar, kao grad sa oko pedesetak hiljada stanovnika, dobije u proseku jednu bebu dnevno, a za godinu dana izgubi 1.000 stanovnika. Suvišno je pominjati sivilo realnosti koja kaže da mnoge osnovne škole na teritoriji grada Zaječara više nemaju drugu smenu.

Izmenom pomenute odluke, grad Zaječar bi svoju pažnju usmerio na rešavanje egzistencijalnih pitanja koja imaju isključivi prioritet u odnosu na sva ostala esencijalna pitanja o kojima grad vodi računa. 

Imajući u vidu napred navedno, kao i činjenicu da je grad dobio novčanu pomoć od strane Vlade Republike Srbije u visini od 380 miliona dinara, te da je uz pomoć iste isplatio sva zaostala dugovanja prema porodiljama, i da u skladu sa tim više neće imati izdatke na ime sudskih troškova po ovom osnovu, smatramo da su se stekli uslovi za usvajanje izmene pomenute odluke i u skladu sa tim  predlažemo Skupštini grada Zaječara da istu razmotri, i usvoji kao u Predlogu.

 

U Zaječaru, 25.11.2017.god.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE

POBEDA ZA NAŠ GRAD

 

LINK ZA FAJL » odluka_o_izmeni_odluke_porodilje.doc


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *