Pismo podrške Zaječarske inicijative i Fondacije Iskorak organizacijama L Down, Rime i Dečiji centar u Zaječaru

Ovim putem želimo da pružimo podršku organizacijama “L Down”, “Rime” i “Dečiji centar” i da zatražimo od Gradske uprave, članova Gradskog veća, Gradonačelnika i njegovih pomoćnika da se odustane od pokušaja da se tri udruženja građana, koja se bave osetljivim kategorijama stanovništva, isele do navedenog roka iz prostora koji trenutno legitimno koriste. Takođe želimo da pozovemo sve instance u gradu da učine sve kako se ova situacija ne bi dalje politizovala, dovodeći ova udruženja građana u vezu sa neproverenim i netačnim informacijama na društvenim mrežama.

Namera nam je i da skrenemo pažnju na nekoliko neistina u saopštenju od 4. novembra ove godine, koje je izdala Služba informisanja GU Zaječar. Pre svega, poptuno je pogrešno tumačenje da udruženja građana kroz iznajmljivanje prostora i naplatu članarine “stiču profit”, kao i da se to protivi neprofitnom statusu udruženja. Predstavnici Gradske uprave bi morali da poznaju Zakon o udruženjima građana, kao i značenje pojma “neprofitnost”. Zakon o udruženjima Republike Srbije dozvoljava udruženjima da obavljaju i privrednu delatnost, kako bi obezbedila dodatna sredstva neophodna za obavljanje svoje osnovne (neprofitne) delatnosti (Član 37. Zakona). 

Saglasno ovom članu, udruženje može neposredno da obavlja privrednu delatnost pod zakonom propisanim uslovima. Neprofitnost udruženja građana proističe iz činjenice da se ona ne osnivaju prvenstveno radi sticanja profita već radi ostvarivanja drugih ciljeva (npr. pomoći deci, ugroženim kategorijama stanovništva, rada sa mladima itd.) Širom sveta, udruženja građana – neprofitne organizacije sprovode privredne delatnosti i stečeni profit ulažu u razvoj zajednice, unapređenje životne sredine, pomoć siromašnima i slične društveno korisne ciljeve. Na taj način ona čine život svojih sugrađana boljim i kvalitetnijim, a u tome imaju čvrstu podršku lokalnih vlasti.

Veoma brine i to što se u samom tekstu saopštenja navodi da će Grad iznaći rešenja za udruženja “L Down” i “Rime”, ali ne i za “Dečiji centar”. Koji su to kriterijumi po čemu Gradska uprava razlikuje udruženja? Iz samog saopštenja nije najjasnije koji je konkretan razlog raskida Ugovora sa udruženjima. Naime, u saopštenju se kaže: “(Ugovor koji je) Udruženje potpisalo sa bivšom vlašću i tadašnjim gradonačelnikom Velimirom Ognjenovićem zaključen je na 10 godina! Kao takav biće raskinut, jer počiva na neosnovanim činjenicama i na dogovoru pomenutih strana”. Šta je zapravo sporno za Gradsku upravu? Bivša vlast i bivši gradonačelnik, period od 10 godina ili nešto treće? Takođe, javnost mora da zna o kakvim je “neosnovanim činjenicama” reč zbog kojih Ugovor mora da bude raskinut.

U saopštenju se još kaže “Svako ko želi da se bavi umetničkim talentima mladih i dece to može nesmetano da radi, ali u okvirima Zakona i ravnopravnosti”. Pozivamo Gradsku upravu da objasni koje su konkretne delove i članove Zakona udruženja “L Down”, “Rime” i “Dečiji centar” prekršila i da iznese valjane dokaze da se kršenja zakona dogodilo! Bilo kakva zloupotreba ili krivično delo moraju da budu sankcionisani, ali jedino sud može da, na osnovu relevantnih dokaza, takvu odluku donese, a nikako Gradska uprava kroz paušalne procene u vikend saopštenjima.

Na kraju, moramo i to da kažemo, raspodela budžetskih sredstava u poslednjih petnaestak godina ne odgovara u potpunosti tvrdnji iznetoj u ovom saopštenju da “Grad Zaječar brine za decu ovog grada, u prilog tome su i brojne kulturne, obrazovne, sportske i rekreativne manifestacije”. Takvih aktivnosti i manifestacija mora da bude mnogo više, a upravo lokalna udruženja kroz svoje aktivnosti često popunjavaju jaz koji postoji između potreba građana i onog što se finansira iz lokalnog budžeta.

Udruženja, deca, mladi, osetljive kategorije stanovništva i građani Zaječara ne smeju da budu žrtve stranačkih borbi i iznenadnih i nepromišljenih ideja. To se redovno pokazalo kao štetno za građane Zaječara. Prostori u vlasništvu Grada pripadaju svim građanima Zaječara i moraju da se koriste na osnovu jednog jedinog kriterijuma – interesa i potreba građana. Privremeno useljavanje delova Gradske uprave, a trajno iseljavanje onih koji rade sa decom sigurno nije u tom interesu, te zato pozivamo gradsku vlast da odustane od svoje odluke i da omogući udruženjima “L Down”, “Rime” i “Dečiji centar” da nastave rad sa svojim korisnicima u prostoru koji sada koriste. 

LINK ZA FAJL » pismo_podrske_organizacijama_zi-fi.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *