U oktobru skrinig karcinoma dojke za žene rođene 1950. godine

Zdravstveni centar Zaječar nastavlja sa skriningom karcinoma dojke, u cilju ranog otkrivanja te bolesti.

Tokom oktobra biće pozivane žene rođene 1950. godine. Žene ove starosne dobi će biti obaveštene pozivom na kućnu adresu kao i telefonom.

Za dodatna obaveštenja mogu se obratiti na tel: 019/445-700.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *