HAOS MEĐU ORGANIZATORIMA 51. GITARIJADE (VIDEO)

Ovogodišnja 51 Gitarijada (održana od 29.juna do 1 jula), u organizacionom smislu se drastično razlikovala od svih dosadašnjih pedeset Gitarijada, po tome što je prvi put suorganizacija  najstarijeg   festivala   na   Balkanu   prepuštena   potpuno   nepoznatom Udruženju građana „Gitarijada fest“.

Odmah nakon te odluke koju je doneo Privremeni organ GU Zaječar, krajem maja ove godine, uradili smo intervju sa predstavnikom  Udruženja “Gitarijada fest” pop pevačem Željkom Vasićem, koji nam je objasnio da se sve radi transparentno i po zakonu i da će javnost imati uvid u način organizacije i trošenje novca. Tada je Vasić decidirano tvrdio da će Udruženje, prema odluci GU Zaječar, napraviti ugovor sa drugim suorganizatorom Centrom za kulturu u turizam (CEKIT), kao i da će oba suorganizatora nakon završetka Gitarijade podneti detaljne finansijske izveštaje Gradskoj upravi Zaječar.

Dva meseca nakon završetka ovogodišnje Gitarijade  zatražili smo od GU Zaječar i CEKIT- a Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Udruženjem “Gitarijada fest”, kao i detaljni finansijski izveštaj o  utrošku sredstava Udruženja “Gitarijada fest” i CEKIT-a. U pitanju su za suorganizatore obavezna dokumenta navedena u odlukama Privremenog organa GU Zaječar od 27 februara i 22 maja ove godine.  

Na naš zahtev od GU Zaječar smo, početkom ovog meseca, dobili odgovor da GU Zaječar poseduje samo finansijski izveštaj CEKIT-a dok Udruženje “Gitarijada fest” nije dostavilo nikakav izveštaj. U odgovoru se navodi i da suorganizatori čak nisu potpisali ni međusobni Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, što im je bila obaveza. Takođe iz Gradske uprave u odgovoru navode da u nihovoj arhivi, ne postoji ni jedan dokument, odluka ili zapisnik koji je Organizacioni odbor ovogodišnje Gitarijade ostavio iza sebe.

Nakon toga ponovo smo se obratili Željku Vasiću, predsedniku Organizacionog odbora Gitarijade i predstavniku suorganizatora “Gitarijada fest”, koji je posle našeg poziva zakazao press konferenciju Organizacionog odbora.  

Na  konferenciji  za  medije  koja  je  održana  11.9.2017.  godine,  predsednik Organizacionog odbora Željko Vasić i njegov zamenik Vujadin Milošević, kao i direktor CEKIT- a Zoran Stamenković su potvrdili da nisu potpisali nikakav međusobni ugovor i da  se  mnogo  toga  na  ovogodišnjoj  Gitarijadi  realizovalo  na  reč,  bez   poštovanja obaveznih procedura.

Na konferenciji su novinari ostali uskraćeni za  odgovore na pitanja o  realizaciji TV prenosa na niškoj Belami televiziji, a ispostavilo se da nema informacija o marketinškoj kampanji koja je relizovana na nacionalnim televizijama RTS, B92 i Prva.

Želko  Vasić,  predsednik  Organizacionog  odbora   i  predstavnik Udruženja “Gitarijada fest” je rekao da je Udruženje podnelo finansijski izveštaj i da će održati još jednu press konferenciju ubrzo, ako novinari nakon uvida u izveštaj imaju dodatnih pitanja.

A kako je Vasić odgovarao na ista pitanja u  maju  ove godine kada je njegovom Udruženju  “Gitarijada  fest”  dodeljena  suorganizacija  festivala i  na poslednjoj press konferenciji, možete pogledati u videu koji smo pripremili.

Ovo istraživanje je sufinansirano sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Za Media i ni ukom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *