Međunarodni dan šuma obeležava se ove godine pod sloganom “Šume i energija”

Danas je Međunarodni dan šuma koji je 21. marta 1971. godine proglasila Generalna skupština Evropske poljoprivredne konfederacije, a ovogodišnji dan šuma u svetu obeležava se pod temom „Šume i energija“. Srbija se inače smatra srednje šumovitom zemljom sa 29,1% površine pokrivenom šumama. Vojvodina ima malo šuma, svega 7,1%, i neophodno je što pre preduzeti odgovarajuće mere kako bi se taj procenat bar dvostruko povećao.

Šumski resursi ugroženi su bespravnom sečom šuma širom naše zemlje. Na smanjenje šumskog pokrivača takođe utiče i sušenje šumskih stabala, mraz, ali i šumski požari. Njihovo uništavanje izaziva ozbiljne posledice po životnu sredinu, smanjenje biološke raznovrsnosti, nestanak pojedinih biljnih i životinjskih vrsta jer šume predstavljaju jedan od najznačajnijih ekosistema na planeti. Uloga šuma je višestruko korisna u prečišćavanju vazduha od štetnih gasova i čestica, šuma ima hidrološku i vodozaštitnu funkciju, reguliše raspored i količinu padavina i sprečava pojavu bujica i poplava. Zaštitna uloga šuma ogleda se i u sprečavanju nastanka klizišta i erozije, a značajno doprinose ublažavanju posledica klimatskih promena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *