Danas je Svetski dan zaštite potrošača. Prošle godine u Zaječaru zabeleženo 3700 prijava građana tržišnoj inspekciji (VIDEO)

Prošle godine Odeljenje tržišne inspekcije u Zaječaru izvršilo je 900 inspekcijskih kontrola. Primljeno je 3700 prijava građana, a kada se ovaj podatak uporedi sa 2015. godinom, primetno je da se broj prijava smanjio. U 2016. godini doneto je 10 rešenja o nalaganju mera za otklanjanje nepravilnosti i podneto je 12 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *