Do 7. aprila u ponoć uvid u birački spisak za lokalne izbore u Zaječaru

Povodom predstojećih lokalnih izbora u Zaječaru, koji su zakazani za 23. april, građani mogu obaviti uvid u birački spisak grada Zaječara – tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska i to do ponoći, 7. aprila kada će birački spisak biti zaključen. Birački spisak za grad Zaječar izložen je u zgradi Skupštine grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1 u kancelariji broj 60 (zgrada u dvorištu). Građani mogu obaviti uvid u birački spisak svakog radnog dana i subotom, od 7,30 do 15,30.

Posebno se pozivaju lica koja će do 23. aprila 2017. godine steći punoletstvo (uključujući i interno raseljena lica), da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Svaki građanin može podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili nema biračko pravo na području lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se Odeljenju za opšte, zajedničke i normativno-pravne poslove Gradske uprave Zaječar, nadležnom za vođenje biračkog spiska, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Birački spisak će biti zaključen 7. aprila 2017. godine u ponoć. Do zaključenja biračkog spiska, po zahtevima za donošenje rešenja o promeni u biračkom spisku odlučuje Gradska uprava Zaječar.

Posle zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, rešenja po zahtevima za promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Rešenje nadležnog Ministarstva o izmeni u biračkom spisku izvršiće Republička izborna komisija, uzimajući u obzir samo rešenja koja primi najkasnije 48 časova pre dana određenog za održavanje izbora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *