Gradsko veće Zaječara na prvoj ovogodišnjoj sednici o poljoprivredi i sportu

Na sednici Gradskog veća, prvoj u 2017.godini, utvrđen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike agrarnog razvoja grada Zaječara u ovoj godini.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika za poljoprivredu Srđana Nedeljkovića, mere podrške namenjene su za voćarsku prizvodnju, pčelarstvo, stočarstvo , kao i za subvenciju kamata za poljoprivredne kredite, čime će poljoprivrdenicima biti omogućeno da koriste i subvencije države. Najavljene su i nove investice kompanije „Delta agrar“.

Većnici su usvojili i pravilnike o: odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu i o kategorizaciji sportskih organizacija, dva akta usaglašena sa Zakonom o sportu koja mora da ima svaka lokalna samouprava.

Generalni sekretar Sportskog saveza grada Zaječara Igor Božinović objasnio je većnicima da nova zakonska rešenja prioritet u finansiranju daju školskom sportu, masovnim sportskim manifestacijama i rekrativnom sportu u odnosu na sportske klubove. Kako je naglasio, svi klubovi su u obavezi da 15 odsto sredstava odvoje za mlađe kategorije takmičara, ali i da nijedan zaječarski karate klub neće moći da konkuriše za sredstva jer ne pripadaju nacionalnim asocijacima koje priznaje Ministarstvo omladine i sporta. Novina je i da klubovi koji su u blokadi, dugovima ili stečaju ne mogu da budu finansirani javnim sredstvima, kao i da javni pravobranilac može podneti krivične prijave protiv članova uprava klubova koji su glasali za odluke koje su klubovima nanele finansijsku štetu. Nosioci javnih funkcija ubuduće će moći da budu samo članovi skupština sportskih klubova, ali ne i uprava. Mesečna članarina u sportskim klubovima može iznositi najviše 10% prosečne plate u republici. Tokom razmatranja ovih tačaka sednici nisu prisustvovali većnici Dušan Firović i Dragan Trailović, koji su u upravama dva zaječarska kluba.

Na sednici je odbijeno više žalbi privatnih i fizičkih lica na rešenja Lokalne poreske administracije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *