Formirana „ROSEB Inicijativa“ – trilateralna mreža za prekograničnu saradnju u turizmu

U Kladovu je danas potpisan memorandum kojim je formirana trilateralna mreža za prekograničnu saradnju u turizmu – „ROSEB Inicijativa“. „ROSEB Inicijativa“ obuhvata pogranične okruge Srbije, Rumunije i Bugarske (Borski, Zaječarski, Vidin, Montana, Vraca, Mehedinci, Dolj i Olt) sa ukupno 2.191.000 stanovnika. ROSEB Inicijativa ima za cilj da poboljša pametan, inkluzivan i održivi društveno – ekonomski razvoj kroz poboljšanje turizma i održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa prekograničnog područja.

Trilateralnu mrežu za prekograničnu saradnju u turizmu „ROSEB Inicijativu“ čini 39 članova. Članovi Mreže dolaze iz svih sektora, tu su i lokalne samouprave, turističke agencije, hoteli, profesionalna  i strukovna udruženja, turističke organizacije, civlno društvo itd. Današnjem svečanom činu potpisivanja ROSEB Inicijative su prisustvovali predstavnici ministarstava zaduženih za turizam iz Rumunije i Srbije, Ambasade Bugarske kao i više gradonačelnika i predsednika opština iz okruženja.

Ideja za ROSEB Inicijativu je nastala pod direktnim uticajem nedavno završenih poziva za podnošenje predloga projekata u okviru INTEREG IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije, Rumunije i Bugarske i Srbije i Bugarske. Turizam je zajednički prioritet u sva ta tri INTEREG IPA prekogranična programa saradnje. U procesu identifikacije i pripreme projekata, postalo je jasno da za jedan broj projekata koji se bave turizmom, učešće samo dve zemlje nije bilo dovoljno. Neke od projektnih ideja, kao što su: razvoj novih turističkih proizvoda, zajednički marketing i promocione inicijative, veze s postojećim evropskim inicijativama, i mnoge druge, su jednostavno zahtevale učešće i treće zemlje.

Specifični ciljevi ROSEB Inicijative su:

–          Stvaranje platforme za saradnju u turizmu uspostavljanjem prekogranične mreže zainteresovanih strana u turizmu;

–          Podrška pri korišćenju zajedničkih turističkih potencijala uspostavljanjem mehanizama za zajedničku procenu potreba, određivanja prioriteta, planiranja akcija i realizaciju projekata.

ROSEB Inicijativa je osmišljena od strane:

–          RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Srbija

–          Vidinska Komora trgovine i industrije, Bugarska

–          ARoTT – Rumunsko udruženje za  transfer tehnologije i inovaciju, Rumunija

Kreatori ROSEB Inicijative su u periodu april – oktobar sproveli širok konsultativni proces i uključili zainteresovane strane na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Programski dokument ROSEB Inicijative je analizirao stanje u turizmu u prekograničnom regionu u odnosu na aktuelne nacionalne i EU strategije i programe i dao smernice za saradnju i zajedničke aktivnosti. „ROSEB Inicijativa je otvorena za pristupanje i svi zainteresovani se mogu priključiti u narednih mesec dana.


Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju sa portala Za media u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest,u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Kategorije: Društvo Tagovi: , , Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published.