Pojeftinilo daljinsko grejanje u Zaječaru

Cena daljinskog grejanja u Zaječaru danas je snižena i iznosi 98,38 dinara po kvadratu stambenog prostora, odlučili su odbornici na sednici Skupštine grada. Između ostalog, usvojena je i odluka o trećem dopunskom budžetu koji je veći za nešto više od 315 miliona dinara, a odobreno je i javno zaduženje grada za završetak kapitalnih investicija. 

 

Na današnjem zasedanju Skupštine grada Zaječara, odbornici su usvojili odluku o trećem dopunskom budžetu koji je uvećan za nešto više od 315 miliona dinara i sada iznosi 2 milijarde 667 miliona 857 hiljada dinara, kao i odluku o javnom zaduženju grada za kapitalne investicije. 

Izmene se odnose i na neke izvore finansiranja kao što je na primer kreditno zaduživanje radi refinansiranja postojećih kredita, ali će promene uslediti i na rashodnoj strani budžeta, tako što će se, između ostalog, odustati od nekih planiranih projekata do kraja godine.

Odbornici su jednoglasno usvojili smanjenje cene daljinskog grejanja sa 105 na 98,38 dinara po kvadratu stambenog prostora, a usvojena je i odluka da se Javno komunalnom stambenom preduzeću „Zaječar“ pokrije gubitak za 2015. godinu.

Odbornici su usvojili početne likvidacione bilanse i izveštaje JKP “Komunalac” Salaš i JP “Urbanizam Zaječar”, dali saglasnost na izmenu programa poslovanja “Zaječarparkinga” i usvojili izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Djulići” za prošlu i godišnji plan rada za ovu školsku godinu. 

Doneta su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova nekoliko Upravnih i Nadzornih odbora u ustanovama kulture.

Na sednici Skupštine grada danas su usvojene i promene članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u gradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *