Odbornici Skupštine Zaječara sutra o javnom zaduženju

U Zaječaru će sutra biti održana sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu je izmena odluke o javnom zaduženju grada Zaječara, kao i Odluka o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za 2016, kojom se ukupan budžet uvećava za nešto više od 315 miliona dinara.

Kako je objašnjeno na sednici Gradskog veća, najveći deo tih para predstavlja planirano kreditno zaduženje kojim bi bili refinansirani svi dosadašnji krediti, a ostalo su sopstveni prihodi korisnika budžeta i transferna sredstva iz drugih institucija.

Odbornici će sutra na sednici razmatrati i Predlog rešenja o davanju saglasnosti JKSP “Zaječar” na vrednost koeficijenta i cenu toplotne energije, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka ovog preduzeća za 2015. godinu.

Takodje, pred odbornicima će se naći i Predlog rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JKP “Komunalac” Salaš u likvidaciji, kao i Predlog rešenja o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP “Urbanizam Zaječar”.

Na dnevnom redu sednice biće i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JKP “Zaječarparking” za 2016. godinu, Rešenje o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Djulići” za školsku 2015/2016, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za školsku 2016/2017. godinu.

Odbornici će sutra odlučivati i o promenama članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u gradu.

Početak sednice je u 9 sati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *