Budžet Grada Zaječara uvećan za 315 miliona dinara

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici utvrdili Nacrt odluke o trećem dopunskom budžetu za 2016.godinu, čime je ukupan budžet uvećan za nešto više od 315 miliona dinara. Kako je objašnjeno, najveći deo tih para predstavlja planirano kreditno zaduženje kojim bi bili refinansirani svi dosadašnji krediti, a ostalo su sopstveni prihodi korisnika budžeta i transferna sredstva iz drugih institucija.

Članovima Veća podeljen je izveštaj o troškovima organizacije 50. Gitarijade, uz napomenu da izdvajanja iz budžeta, 10,7 miliona, nisu bila veća od planiranih, a da su ukupni troškovi iznosili 22 miliona dinara. Izveštaj će biti postavljen na zvanični sajt i podeljen odbornicima Skupštine grada na narednom zasedanju.

Govoreći o početnom likvidacionom izveštaju JP „Urbanizam Zaječar“ u likvidaciji, gradonačelnik Velimir Ognjenović je rekao da će likvidacija ovog preduzeća, kao i još nekoliko ustanova vrlo brzo biti privedena kraju.

Na sednici je data saglasnost na godišnji plan rada PU „Đulići“ za školsku 2016/2017. godinu i na izveštaj o radu u protekloj školskoj godini; kao i na izmene programa poslovanja JKP „Zaječarparking“ za 2016. godinu.

Većnici su razgovarali o obrazovanju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i o postavljanju sirena, uređaja i drugih sredstava za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Zaječara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *