Ažuriranje baze podataka o nekretninama na teritoriji Zaječara

Grad Zaječar će u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) do 30. novembra ažurirati bazu podataka o nekretninama, tako da će naredna tri meseca saradnici biti na terenu na području grada i nekoliko zaječarskih sela.

Vođa projekta u GIZ-u koji finansira projekat, Aleksandar Grunauer poručuje: „Mi podržavamo gradove i opštine u popisu imovine, kao i ažuriranju baze podataka o nekretninama jer od toga dugoročnu korist imaju pre svega građani. Mislimo da je važno da svi imaju podatke o nekretninama koje se slažu sa onim kakvo je i stvarno stanje ne terenu, jer samo tako svi građani, na fer i jednak način mogu ispunjavati svoju zakonsku obavezu, odnosno platiti porez. Na evidenciji poreznika, nakon sprovođenja našeg projekta, u devet opština, sada ima još 18.000 nekretnina.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *