IV Foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo po četvrti put objavljuje foto-konkurs na temu: „Knjiga, ti i leto“. Nagrađuju se tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje. Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast. Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade). Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com do 31. avgusta.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra, o čemu će svaki učesnik konkursa lično biti obavešten, a glavna nagrada je digitalni foto-aparat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *