Simpozijum o upravljanju prirodnim resursima na FMZ

Predstojećeg vikenda na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, biće održan 6. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima. 

Programom je predviđeno nekoliko plenarnih predavanja: PROKLETSTVO PRIRODNIH RESURSA – DA LI ONO IPAK POSTOJI? prof. dr Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu; UTICAJ INSEKTICIDA NA PROIZVODNJU MEDA prof. dr Jelena Bošković, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad; ULOGA MINERALNIH RESURSA U KONCEPTU ODRŽIVOG RAZVOJA prof. dr Ventsislav Ivanov, Univerzitet za rudarstvo i geologiju „St. Ivan Rilski“ Sofija, Republika Bugarska i STANJE I PERSPEKTIVE ODRŽIVOG RAZVOJA SVETSKE PRIVREDE NA POČETKU NOVOG MILENIJUMA prof. dr Petar Veselinović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.