Nejasna matematika lokalne poreske administracije

Koliko god, kao privatni preduzetnik, bili savesni u plaćanju obaveza državi i lokalnoj samoupravi, može vam se dogoditi da ipak dobijete opomenu na dug od 0 dinara. Tako je jedan vlasnik radnje, čiji je identitet poznat našoj redakciji, dobio opomenu po kojoj bi na ime duga za komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru, dobio rešenje da plati 1,41 dinar. Ali, kako ovaj privatnik tvrdi i argumentuje dokazima, njegov dug ne postoji, i iznosi nula dinara.

Kome i zašto bi trebalo da plati još dinar i četrdeset jednu paru, nije mu jasno. Još mu je čudnije da u gradu koji tavori sa milionskim minusom u budžetu, Odeljenje za lokalnu poresku administraciju troši novac šaljući opomene firmama koje nemaju dugovanja, preporučenom poštom sa povratnicom, što otprilike košta 100 dinara. On još kaže da će njega, da bi uplatio kamatu, sama uplatnica koštati skuplje i da je potpuno besmisleno ljudima koji se trude da ne budu na teretu državi, poput privatnih preduzetnika, nametati ovakve obaveze.

U odeljenju za lokalnu poresku administraciju u Zaječaru kažu da sve rade po uputstvu države, a da će nam saopštenje koliko je ovakvih opomena poslato i koliko to grad košta, naknadno poslati.

Inače, javnosti je već poznato da pojedine “uspešne” firme duguju milione na ime neplaćenog poreza, ali očigledno da se dinar po dinar novac naplaćuje od malih privatnih firmi.
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.