Program za inkluzija romske i marginalizovane dece (FOTO)

Projekat Crvenog krsta, pod nazivom “Zajednički program za inkluziju romske i marginalizovane dece i obrazovnom sistemu”, realizuje se već duže vreme.

Projekat obuhvata grupu dece uzrasta od 3 do 3,5 godine; decu iz socijalno-ugroženih porodica, decu sa invaliditetom i decu iz marginalizovanih područja, sada Grlište (uzrast od predškolskog do osmog razreda), a biće uključena odeljenja iz Zagrađa i Marinovca.
 
Aktivnosti se sprovode dva puta nedeljno, u trajanju od 3 sata, u prostorijama OŠ “Ljuba Nešić”, a podeljenje su u tri oblasti: podrška u učenju, edukativne i kreativne radionice i sportske aktivnosti. Rad sa decom sprovodi se u saradnji sa nastavnikom, saradnikom Crvenog krsta Marijom Jonović, volonterima Crvenog krsta i institucijama na teritoriji grada Zaječara.
 
Poslednje nedelje u mesecu, biće organizovan odlazak dece do grada i institucija. Danas su učenici iz Grlišta posetili školu „Ljuba Nešić“; družili se sa drugovima i bavili se sportom. Održan je i jedan čas u kabinetu informatike, gde su se učenici upoznali sa korišćenjem računara i primenom savremenih sredstava i pomoći u učenju.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *