Trenutno nema opasnosti od izlivanja reka u Zaječaru

Prema poslednjim merenjima, kako kaže načelnik Odeljenja za vanredne situacije Branislav Matić,  Beli Timok se nalazi na koti 80, a linija redovne odbrane od poplava proglašava se kada voda dostigne nivo od 150 cm. Crni Timok je dostigao 190 cm,  redovna odbrana stupa na snagu u situaciji kada reka dostigne 260 cm.

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje, po kome će na Timoku, Mlavi, Peku, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i Resavi vodostaji  tokom 10. i 11. marta biti u umerenom i većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa i izlivanjem manjih bujičnih vodotoka. 

Narednih dana na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. 

Na Dunavu od Slankamena do Smedereva vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava. 

Na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama, na Kolubari sa pritokama, Drini, Limu i Jadru vodostaji će od 10. do 12. marta biti u umerenom i većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa i izlivanjem manjih bujičnih vodotoka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *