Do pola popunjeni kapaciteti u Specijalnoj bolnici “Gamzigrad”

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Gamzigrad” trenutna popunjenost kapaciteta je oko 50 procenata a ova ustanova inače raspolaže sa 103 sobe, odnosno 237 ležajeva. Samostalno svoj boravak finansira 36 pacijenata, dok se 127 osoba ovde leči o trošku RFZO-a. Tokom protekle godine u Specijalnoj bolnici boravilo je 3366 pacijenata, tako da je popunjenost koja je zabeležena iznosila 70-ak procenata.

Specijalna bolnica “Gamzigrad” je mesto za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, vanzglobni obllici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja). Ovde postoje dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom koja se koristi  u mineralnim i galvanskim kadama, lokalnim kupkama (četvorećelijske kupke, Haufeove kupke, naizmenične kupke), zatim za podvodnu masažu i za ginekološko orošavanje.

Specijalna bolnica primenjuje i elektroterapiju najsavremenijim aparatima (galvanske, dijadinamične, interfentne, eksponencijalne i visokofrekventne struje, mikrotalasna i kratkotalasna diatermija, ultrazvuk i dr.). Oboljenja krvnih sudova leče se na principu promene pritiska “Vasculator” i “Vacusac”. Fototerapija se obavlja ultravioletnim i inrfraruž lampama. Kinezi terapija i radna terapija sprovode se u moderno i raznovrsno opremlojenim salama. Termo-terapija je zastupljena parafino terapijom. Terapija hiperbaričnom oksigenacijom obavlja se u jednomesnoj hiperbaričnoj komori. Posebno je zastupljena dijagnostika i ispitivanje funkcije perifernog krtvotoka, srca, pluća i perifernih nerava i mišića.

Izgradnja i uređenje kupatila počelo je 1920. godine a bolnica je izgrađena 1978.  i to na samoj obali Crnog Timoka na prirodnim izvorima termo-mineralne vode čija je temperatura 42 stepena Celzijusova, a dolazi sa dubine od 303 metara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *