Grad Zaječar pred finansijskim kolapsom (VIDEO)

Grad Zaječar već drugi mesec nije dobio transverna sredstva od Republike, zato što su gotovo sve škole u blokadi. Dug grada Zaječara prema osnovnim i srednjim školama je oko 50 miliona dinara, a većina škola je u blokadi duže od dve godine.

Prema rečima Stefana Zankova, predsednika Skupštine grada Zaječara, koji je na toj funkciji od decembra prošle godine, dugovanja grada trenutno iznose oko 1.750.000.000 dinara (jedna milijarda sedamsto pedeset miliona).

Zankov je istakao da je grad u vrlo teškoj i složenoj situaciji, i da bez pomoći republike neće moći da sam reši nagomilane finansijske probleme, da neće moći da se razvija, ali ni da ispunjava redovne obaveze prema korisnicima budžeta. 

Od nadležnih istražnih organa, on je još jednom zatražio odgovor na pitanje ko je odgovoran za dugovanja grada koja na dan 31.1.2016. godine iznose oko 14 i po miliona evra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *