Početak realizacije projekta „POMAK transformacija“

Predstavnici Timočkog omladinskog centra iz Zaječara potpisali su 1. februara, Ugovor sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, nakon čega će zvanično početi realizacija projekta “POMAK transformacija”.

Zahvaljujući projektu “Pomak transformacija”, Timočki omladinski centar imaće priliku da nastavi sa razvijanjem i realizacijom ideje transformacije Organizacija civilnog društva (OCD) u efikasna, efektivna i samoodrživa preduzeća.

Cilj ovog projekta jeste uspostavljen mehanizam za samoodrživost OCD-a kroz model transformacije, koje kroz kreativno socijalno preduzetništvo sufinansiraju svoje programe, usluge i aktivnosti i odgovaraju na potrebe mladih na lokalu i povećavaju zapošljavanje mladih.

Procesom transformacije OCD pokreću sopstvena kreativna preduzeća koja će izaći na tržište, a ostvareni prihod ugraditi u sufinansiranje svojih programa.

Kroz projekat „POMAK transformacija“ biće napisan i priručnik za transformaciju OCD, u kome će svoja iskustva u transformaciji preneti 5 organizacija koje zajedno sa TOC-om trenutno prolaze kroz proces transformacije zahvaljujući projektu POMAK 2.0, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Oni će svoja iskustva predstaviti i na konferenciji na kojoj će učestovati novih 40 OCD iz cele Srbije. Ideja Timočkog omladinskog centra je da i njih podstakne da se OCD transformišu, te osiguraju održivost svojih programa obavljanjem neke privredne delatnosti.

Timočki omladinski centar projekat „POMAK transformacija“ realizovaće u saradnji sa 3 veoma bitna partnera.

Euro Bridge doo pružiće konsultantsku i mentorsku podršku prilikom pripreme priručnika za transfromaciju OCD, kao i mentorsku podršku zainteresovanim OCD.

Za Media doo, radiće na izradi dokumentarnog filma koji bi bio ponuđen na prikazivanje televizijama sa regionalnom i nacionalnom frekvencijom, a takođe i medijski će ispratiti sve projektne aktivnosti.

Regionalna privredna komora Zaječar pružaće stručnu savetodavnu podršku prilikom organizacije konferencije sa naglaskom na korporativnu odgovornost i povezivanje biznis i civilnog sektora.
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *