Gradsko veće Zaječara utvrdilo Nacrt odluke o ukidanju Ustanove Gitarijada

Nacrtom odluke o prvom dopunskom budžetu grada Zaječara, koji su na današnjoj sednici usvojili članovi Gradskog veća, uvećana su sredstva u budžetu za 107 miliona dinara planiranog kreditnog zaduženja. Novac će biti iskorišćen za završetak investicija započetih u 2015. godini. Nakon što odluku o kreditu potvrde i odbornici, grad će se obratiti Ministarstvu finansija za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduživanje, a zatim nastaviti proceduru zaključenja ugovora sa bankom.

Gradsko veće utvrdilo je Nacrt odluke o ukidanju Ustanove Gitarijada Zaječar, a celokupna organizacija manifestacije Gitarijada biće poverena CEKIT-u. Na sednici su ponovo zatraženi kompletni ugovori i podaci o troškovima 49. Gitarijade: učesnicima, sponzorima, bilbordima, medijskoj kampanji… Kako je rečeno, dokumentaciju o poslednjoj Gitarijadi proverava i Uprava kriminalističke policije.

Zaključkom Gradskog veća gradonačelnik će doneti rešenja o prestanku prava korišćenja poslovnog prostora: Ustanovi GitarijadaZaječar, JKP-u „Gradsko saobraćajno preduzeće Zaječar“ i Biznis inkubator centru.

Na sednici Veća data je saglasnost na Predlog promena Statuta grada, kojim se u skladu sa važećim zakonskim propisima definišu poslovi odbrane i zaštite u lokalnoj samoupravi, kao i pribavljanje i raspolaganje nepokretnostima Grada Zaječara.

Grad Zaječar, Istorijski arhiv “Timočka krajina”, Centar za kulturu i turizam grada Zaječara, Narodni muzej i Osnovna škola „Desanka Maksimović“ dobili su saglasnost za učešće u Programu prekogranične saradnje Srbija-Bugarska INTERREG-Ipa. Učešće podrazumeva zajedničku realizaciju projekata u oblasti turizma, ekologije, kulture, školstva, sa partnerima iz Bugarske.

Na sednici je razmotrena i Informacija o izvršenom monitoringu parametara stanja životne sredine na području Zaječara za period jul – septembar 2015. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *