“Struktura i život naselja” u zaječarskom muzeju

U zaječarskom muzeju, do kraja ovog meseca možete razgledati izložbu radova studenata arhitekture i urbanizma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pod nazivom “MREŽA: STRUKTURA I ŽIVOT NASELJA”.
 
Studenti su predstavili radove analize i valorizacije 16 mesta i područja uz dodatak novih arhitektonskih rešenja. Na otvaranju su govorili autori izložbe – Stefan Stojčić i Igor Rajković dok je završnu reč na otvaranju dao Dušan Bešir, arhitekta.
 
Zadatak je podrazumevao utvrđivanje karakteristika naselјa ili područja sa urbanističkih aspekata: geneze, prostorne organizacije, fizičkih karakteristika, uslova funkcionisanja, arhitektonskog oblikovanja u urbanom kontekstu, kvaliteta ekologije i sociologije.
 
Kvalitetna arhitektonska i urbanistička rešenja zasnivaju se na prethodno detaljno urađenim analizama postojećeg stanja i temeljnim upoznavanjem projektanata sa aktuelnim situacijama i pojavama, potencijalima i problemima, kao i sa željama i potrebama korisnika. 
  
Osnovni cilj organizovanja ove izložbe je da se građani Zaječara kao i svi posetioci iz drugih krajeva upoznaju sa jednim segmentom rada specifične škole arhitekture, kakva je novosadska škola arhitekture, a čiji je idejni tvorac pokojni profesor dr Ranko Radović, dipl. inž. arh.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *