Sanacija Timočkih šuma posle ledoloma 2014. godine (VIDEO)

Prošlogodišnji led koji je okovao stabla u Timočkim šumama naneo je štetu koja za jedan ljudski vek ne može biti nadoknađena. Direkcija za šume resornog ministarstva usvojila je Akcioni plan sanacije do 2018. godine, a obuhvatiće seču 265 hiljada kubika oštećenog drveća i pošumljavanje, rekao je Ivan Lazarević, v.d. direktora Šumskog gazdinstva “Timočke šume” Boljevac.
 
U većini listopadnih šuma biće dovoljna sanitarna seča, dok će borova kultura stara 40 godina pretrpeti i čistu seču, a zatim i sadnju ovih kultura. Lepo vreme produžilo je ove radove i u novembru. Namera je da se što više oštećenog drveća odstrani iz šume jer vremenom gubi na kvalitetu što se odražava i na plasman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *