Zaštititi mlade od zloupotrebe preko interneta

Zaječarska Tehnička škola bila je domaćin dvodnevnog stručnog seminara „Prevencija nasilja i zlostavljanja dece putem interneta“.

Obuci su pored predstavnika 15 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Zaječara, prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – PU Zaječar. Vaspitači, učitelji, nastavnici, direktori i članovi školskih Timova za borbu protiv nasilja, dobili su nova saznanja o zlostavljanju preko interneta koje sve više uzima maha u našem društvu. Na seminaru su prenete informacije kako da se prepozna ovaj novi oblik nasilja nad decom, kako da se reaguje i na koji način da se radi sa zlostavljačima i sa žrtvom.

Organizator je bio Timočki omladinski centar, u saradnji sa Centrom za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih „Target“ iz Novog Sada.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *