Počele prijave za vaučere za odmor u Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je obaveštenje o načinu podnošenja prijava za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i taj iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i ostale usluge. Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine.

Korisnik vaučera može da bude:

– korisnik prava na penziju;
– nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
– korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;
– korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;
– zaposlena lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno i
– ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je jedan od napred navedenih uslova ostvario zaključno sa 1. junom ove godine.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Rezervacija smeštaja vrši se za period od 1.8. do 20.11.2015. godine, za najmanje 5 noćenja.
Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na brojeve telefona: 011/3122853 i 011/3122867 ili na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *