Grad Zaječar dobio “Film friendly” sertifikat

Grad Zaječar je dobio “Film friendly” sertifikat što znači da će grad na Timoku otvoriti svoja vrata za snimanje filmova. Ovakav sertifikat podrazumeva da će se filmovi snimati na određenim lokacijama u samom gradu i njegovoj okolini. Za dobijanje dozvole pravi se katalog lokacija za snimanje samih filmova, jedan od najzanimljivijih lokaliteta je svakako i Felix Romulijana.

“Formirane su radne grupe za utvrđivanje na lokacijama na kojima će biti mooguće snimanje. Jedna je felix romulijana koja je jako bitna. grad će dobiti mnogo”, rekla je Suzana Vujič, načelnica odeljenja za lokalni razvoj u Zaječaru.

Dobijanje ovog sertifikata veoma je značajno za razvoj grada Zaječara kao i za njegov budžet jer će snimanje filmova na lokacijama u gradu i oko njega dovesti cele filmske i televizijske ekipe u ovaj kraj.Inače, ovaj sertifikat dodeljuje Srpska filmska asocijacija. Ona pod pokroviteljstvom i finansiranjem Evropske Unije i u saradnji sa partnerskom organizacijom NALED  sprovodi program sertifikacije lokalnih samouprava, državnih organa i javnih preduzeća kao “film friendly” tj. naklonjenih filmu.

Sertifikat se dodeljuje gradu, opštini, državnom organu, javnom preduzeću ili ustanovi koja: odredi službu ili službenika zaduženog za saradnju sa filmskim sektorom koja će prikupljati zahteve, procesuirati ih uz koordinaciju svih unutrašnjih uprava ili službi; uvede propisanu, jasnu proceduru i cenovnik za izdavanje dozvola za snimanje na lokacijama koje su pod njihovom nadležnošću; poseduje spisak ili bazu lokacija koje su pod njihovom nadležnošću, a koje su realno dostpune za filmske produkcije.

Sertifikat će gradu Zaječaru biti dodeljen u petak u hotelu Radisson blu u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *