Moguća registracija Traktora i poljoprivrednih mašina starijih od 5 godina bez dokaza o poreklu

Izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, omogućeno je da se na zahtev vlasnika traktora, priključnih vozila za traktore, motokultivatora i radnih mašina, koji su stariji od pet godina, izvrši registracija vozila, iako zbog gubitka računa, smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozila, ili drugih opravdanih razloga, imaoci tih vozila nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila, odnosno dokaz o carinjenju vozila.

Saglasno dopunjenoj odredbi člana 6. stav 2, Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, uz zahtev za registraciju vozila, primenom te odredbe poljoprivrednici prilažu:

1) dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom;
2) izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću i potvrđenu potpisima dva svedoka overenim od strane nadležnog organa, na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev za upis vozila u jedinstveni registar utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;
3) potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
4) polisu obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima;
5) dokaz o uplati propisanih troškova za upis vozila u jedinstveni registar i izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice;
6) dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Krajnji rok za podnošenje ovakvog zahteva je 30. 12. 2015. godine

Građani mogu dobiti šire inforamcije sve informacije u vezi s Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila, ali i ostvariti svoja prava iz nadležnosti Odeljenja za upravne poslove (izdavanje lične karte, pasoša, prijave prebivališta, registracije vozila i dr) na šalterima u zgradi Gradske uprave u Zaječaru, svakog radnog dana u periodu od 07,30 do 15,30 sati, kao i na šalterima policijskih stanica Knjaževac, Boljevac i Sokobanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *