Timok je nadmudren, grad je spasen

„Zahvaljujući nadljudskom požrtvovanju Štaba za vanredne situacije, pravovremenim i efikasnim delovanjem, ovoga puta Timok je nadmudren, a katastrofalne poplave izbegnute. Iako je nivo reke bio za 60 cm veći nego pre 4 godine, grad je spasen“, rekao je na sednici Štaba za vanredne situacije presednik Skupštine Grada Zaječara Saša Mirković, ističući zalaganje gradonačelnika Velimira Ognjenovića i njegovih saradnika , kao i preduzeća: AD Put, Štrabag, Vodovod, JKSP Zaječar.

Kako je objasnio, na kritičnim mestima umesto zemljanih treba napraviti betonske nasipe, tako da građani Zaječara više ne strepe od poplava.

Članovi Štaba saglasni su sa predlogom da se formira jedinica Civilne zaštite, kao i da grad preventivno kupi šest desantnih čamaca za spasavanje i tri cisterne, koje bi u slučaju potrebe snabdevale građane pijaćom vodom.

Na sednici su izdate naredbe zaječarskom Štrabagu na otklanjanju opasnosti od poplava na putnoj infrastrukturi i obaloutvrdama rečnih tokova tokom elementarnih nepogoda. Naime, radovi u sektoru Višnjar-Šljunkara kao i radovi na propustu na nekategorisnaom putu u Vražogrncu su već izvedeni tokom odbrane od poplava, a današnja naredba predstavlja pravno-administrativnu podlogu.

Takođe, naloženo je da A.D.Put, radi saniranja oštećenja na putnoj infrastrukturi i obaloutvrdama Timoka i Borske reke izvede radove na više lokacija u gradu, naseljima Pišura i Izvorski put, u Vražogrncu i Velikom Izvoru.

Na sastanku je rečeno da je sanacija neasfaltiranih ulica u gradu već počela, kao i čišćenje kanalizacije zatrpane muljem.

Vode iz gradskog vodovoda ispravna je za piće, dok je zbog kvara sa vodosnabdevanja isključen deo grada u blizini Veterinarskog instituta.

Zavod za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru, čiji će stručnjaci biti angažovani na poplavljenom području u zapadnoj Srbiji, pripremio je predlog mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada.

Grad Zaječar svakodnevno šalje pomoć poplavljenim opštinama Paraćin i Svilajnac, a na Štabu je odlučeno da se pomogne i Požegi i Kosjeriću.

Građani Zaječara, koji nesebično prikupljaju pomoć za stanovništvo ugroženo poplavama, upozoreni su da ako žele da doniraju novac to urade isključivo slanjem sms poruke na broj 1003 ili uplatom na tekući račun 840-3546721-89, koji je otvorila Vlada Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *